GreenZoneInfrastructuraTop News

Acord european pentru infrastructura de combustibili alternativi

Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns aseară la un acord privind regulamentul pentru infrastructura de combustibili alternativi (stații de electricitate și hidrogen accesibile public).

Noul regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (AFIR) stabilește țintele obligatorii pentru instalarea infrastructurii de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen pentru sectorul rutier, pentru alimentarea cu energie electrică de la mal în porturile maritime și interioare și pentru alimentarea cu energie electrică a aeronavelor staționare.

Acord european pentru infrastructura de combustibili alternativi

Punând la dispoziție, în întreaga UE, o infrastructură minimă de reîncărcare și realimentare, regulamentul va pune capăt preocupărilor consumatorilor legate de dificultatea de a reîncărca sau a realimenta un vehicul. Totodată, prin intermediul AFIR, reîncărcarea și realimentarea vor începe să fie ușor de realizat, în contextul unei transparențe depline a prețurilor, unor opțiuni de plată comune minime și unor informații coerente pentru clienții din întreaga UE.

Infrastructura pentru transportul rutier, maritim și aerian

Noile norme privind AFIR vor asigura o infrastructură suficientă și ușor de utilizat de combustibili alternativi pentru transportul rutier, transportul maritim și sectorul aviației. Această infrastructură va face posibilă utilizarea de vehicule rutiere cu emisii zero, în special vehicule ușoare și grele electrice și alimentate cu hidrogen, precum și alimentarea cu energie electrică a navelor amarate și a aeronavelor staționare. Concret, următoarele ținte principale legate de instalare vor trebui atinse în 2025 sau 2030:

1) Infrastructura de reîncărcare pentru autoturisme și autoutilitare trebuie să se extindă în același ritm cu utilizarea vehiculelor. În acest scop, pentru fiecare autoturism electric cu baterie înmatriculat într-un anumit stat membru, infrastructura de reîncărcare accesibilă public trebuie să asigure o putere de ieșire de 1,3 kW. În plus, din 60 în 60 de km de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T), trebuie instalate stații de reîncărcare rapidă de cel puțin 150 kW începând din 2025.

2) Stații de reîncărcare dedicate vehiculelor grele cu o putere de ieșire de minimum 350 kW trebuie instalate din 60 în 60 de km de-a lungul rețelei centrale TEN-T și din 100 în 100 de km în rețeaua mai extinsă, mai cuprinzătoare TEN-T începând din 2025, până în 2030 trebuind să fie atinsă acoperirea completă a rețelei. În plus, trebuie instalate stații de reîncărcare în zone de parcare sigure și securizate pentru reîncărcare pe timpul nopții, precum și în nodurile urbane pentru vehiculele de livrare.

VEZI ȘI: București – Brașov și retur cu un camion electric

3) Infrastructura de realimentare cu hidrogen care poate deservi atât autoturismele, cât și camioanele, trebuie să fie instalată începând din 2030 în toate nodurile urbane și din 200 în 200 de km de-a lungul rețelei centrale TEN-T, asigurând o rețea suficient de densă pentru ca vehiculele alimentate cu hidrogen să se poată deplasa în întreaga UE.

4) Porturile maritime în care au loc cel puțin 50 de escale ale navelor mari de pasageri sau 100 de escale ale navelor portcontainer trebuie să furnizeze energie electrică de la mal pentru respectivele nave începând cel târziu din 2030. Se va contribui astfel la reducerea nu numai a amprentei de carbon a transportului maritim, ci și a gradului de poluare atmosferică locală a zonelor portuare.

5) Aeroporturile trebuie să furnizeze energie electrică aeronavelor staționare la toate pozițiile de staționare cu contact (porți) începând cel târziu din 2025 și la toate pozițiile de staționare la distanță (poziții de parcare în larg) începând cel târziu din 2030.

6) Operatorii stațiilor de reîncărcare electrică și de realimentare cu hidrogen trebuie să asigure deplina transparență a prețurilor, să ofere o metodă de plată comună ad-hoc precum cardul de debit sau de credit și să pună la dispoziție datele relevante, precum localizarea, prin mijloace electronice, garantând astfel informarea deplină a clientului.

Pașii următori

Acordul politic la care s-a ajuns în această săptămână trebuie să fie acum adoptat oficial. După finalizarea acestui proces de către Parlamentul European și Consiliu, noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare după o perioadă de tranziție de 6 luni.

Pactul verde european este strategia de creștere pe termen lung menită să asigure neutralitatea climatică a UE până în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să își reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Din aceeași categorie...

Back to top button