Măsuri de limitare a creșterii tarifelor RCA

Măsurile de limitare a creșterii tarifelor RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat un set de măsuri pe termen scurt şi mediu pentru limitarea creșterii tarifelor RCA, având ca obiectiv final reorganizarea acestei piețe pe baze sănătoase.

Pe lângă întreprinderea unor acțiuni imediate, menite să corecteze derapajele din piață semnalate de consumatori, ASF a condus procesul de elaborare a propunerii pentru o nouă Lege RCA, pe baza consultărilor cu toate părțile implicate, aceasta fiind înaintată Parlamentului și Ministerului Finanțelor Publice.

Pe termen scurt, pentru limitarea creșterii tarifelor RCA la 50%, pe medie, comparativ cu tarifele valabile la 30.06.2015, a fost eliminată din Norma 23/2014 privind asigurarea RCA prevederea prin care reducerile comerciale pentru clienți nu puteau depăși un plafon de 10%. Ca urmare, asigurătorii au acum libertatea de a acorda orice discount de preţ consumatorilor cu un istoric de daunalitate bun, ceea ce se reflectă în tarife contractate semnificativ mai mici decât cotațiile standard practicate de societățile autorizate să vândă RCA.

Măsuri de limitare a creșterii tarifelor RCA

Potrivit raportărilor transmise de societățile de asigurare, în cadrul procesului de monitorizare a evoluției tarifelor RCA instrumentat de ASF, la nivelul lunii ianuarie 2016, prima medie pentru polițe încheiate pe 12 luni, calculată cumulat pentru segmentele autoutilitare/autocamioane și transport de persoane, înregistra o creștere de 42% față de nivelul lunii iunie 2015. Separat, pe segmentul autoutilitare/autocamioane, prima medie a urcat cu 46%, în timp ce pentru vehiculele destinate transportului de persoane creșterea a fost de 61%.

Conform Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (art. 21, 180 și 181) din 25 noiembrie 2009, li se interzice autorităților naționale de supraveghere să intervină în aprobarea primelor individuale sau să solicite notificări sistematice din partea asigurătorilor.

Prin modificarea aceleiași Norme 23/2014, le-a fost interzis asigurătorilor să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, ca premisă de bază pentru menținerea unei proporţionalități între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe o anumită categorie de asiguraţi.

VEZI ȘI: APTE 2002 dezaprobă conținutul proiectului Legii RCA

Ca răspuns la solicitările transportatorilor și pentru evitarea unor distorsiuni în fundamentarea tarifelor RCA, s-a decis eliminarea componentei Carte Verde în cazul vehiculelor care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu pot circula în afara teritoriului României.

În contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care transpune prevederile Directivei europene Solvabilitate II, ASF a realizat o analiză de impact al noilor reglementări asupra pieței RCA, precum și posibilitățile de adoptare a unor norme mai relaxate, cu caracter local.

Concluzia analizei a fost că Directiva impactează toate liniile de business ale unui asigurător, nu doar segmentul RCA. În particular, notificările de tarife pentru 2016 au arătat că nu există nicio încărcare pentru costul capitalului, la niciuna dintre societăţile care încheie polițe RCA, din cauza aplicării noului regim de solvabilitate. Cât privește costul reasigurării, acesta nu este întotdeauna cuprins în tarifarea pentru RCA, iar acolo unde este, are un impact în jur de 5%, așadar modificarea contractului de reasigurare ca măsură de conformare cu Directiva Solvabilitate II ar putea avea un impact marginal, de circa 1%. Pe de altă parte, costurile administrative (inclusiv costurile de achiziţie) la nivel de piaţă au scăzut ușor în 2015 pe clasa X – Asigurări auto, de la 39% din primele brute subscrise în 2014 la aproximativ 38% în trimestrul al treilea din 2015. Privind din perspectiva RCA, implementarea Directivei Solvabilitate II va aduce mai multă protecție beneficiarilor direcți ai polițelor RCA, respectiv terților păgubiți.

Măsuri pe termen mediu
Pentru îmbunătățirea funcționării bazei de date CEDAM, ASF are deja în derulare un proiect de anvergură pentru retehnologizarea și modernizarea sistemelor informatice, unul dintre obiective fiind crearea unei noi baze de date care să cuprindă informații despre polițele RCA și istoricul de daunalitate pe vehicul sau șofer, prin interconectarea cu sistemele altor instituții (DRPCIV, CNADNR etc.). Prin proiectul noii Legi RCA, ASF propune ca baza CEDAM să fie gestionată în cadrul unui Birou Național al Asigurătorilor de Autovehicule (rezultat din comasarea BAAR cu FPVS), realizându-se astfel o centralizare și o unificare a bazelor de date ce cuprind informații și statistici relevante privind asigurările auto din România. Astfel, vor putea fi reduse contribuțiile obligatorii pentru funcționarea bazei de date, conform solicitărilor exprimate atât de asigurați, cât și de asigurători.

VEZI ȘI: Propunerea CE de revizuire a Directivei Detașării Lucrătorilor

Constatând insuficiența informațiilor publice privind modul de fundamentare a tarifelor RCA, ASF a publicat pe data de 19 februarie 2016 un prim raport destinat informării consumatorilor cu privire la calculul actuarial, respectiv modalitățile concrete și etapele parcurse de asigurători în procesul de fundamentare a tarifelor RCA. De asemenea, pentru creșterea nivelului de transparență, ASF propune, în noul proiect de lege înaintat Parlamentului, instituirea obligativității asigurătorului de a pune la dispoziția asiguratului, la cerere, toate informațiile relevante care stau la baza fundamentării tarifului de primă RCA.

În luna ianuarie a acestui an, ASF a angajat o companie de consultanță pentru determinarea unor repere de referință la nivelul pieței privind dauna medie și frecvența medie a daunei și corelarea acestora cu prima tarifară, pe date comparabile pentru societățile care vând RCA, respectiv pentru evaluarea gradului de adecvare a tarifelor în raport cu daunalitatea.

În același timp, implementarea proiectului privind înființarea Biroului Național al Asigurărilor Auto va crea condițiile pentru realizarea unor analize de piață complete, precum și pentru calcularea periodică a unui nivel mediu de referință al primelor RCA.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Follow #infotrucker