EconomicȘtiri

ASF a transmis către Parlament și MFP proiectul Legii RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a elaborat, în urma unui proces complex de consultare cu asociațiile profesionale și patronale ale asigurătorilor și transportatorilor auto, la care au luat parte și reprezentanţi ai mai multor instituţii, o propunere de proiect privind o nouă lege care să reglementeze piaţa RCA din România.

Proiectul Legii RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule este structurat pe XIII capitole și cuprinde 38 de articole. Acesta acoperă domeniul de aplicare și definițiile noțiunilor folosite, dispoziții privind contractul și polița de asigurare RCA, încetarea, nulitatea și rezilierea contractului RCA, scopul asigurării RCA, obligațiile asiguratului și cele ale asigurătorului, dreptul asigurătorului de a solicita recuperarea sumelor plătite, compensarea directă între asigurătorii RCA, verificarea asigurării RCA, asigurarea de frontieră, sancțiuni, dispoziții finale și tranzitorii.

În esență, proiectul legii RCA propus are în vedere reglementarea contractului de asigurare RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, în baza căruia sunt stabilite condițiile generale și particulare ale acoperirii unei asigurări RCA. Astfel, proiectul reglementează persoanele care au obligaţia să încheie contracte RCA și excepțiile de la această obligație, limitele teritoriale de acoperire, limitele de răspundere, riscurile acoperite şi excluderile, elemente privind stabilirea și plata despăgubirilor, facilităţile şi penalizările aplicabile asiguraţilor şi asigurătorilor, organizarea și funcționarea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din România ca fond național de protecție, organism de plată a despăgubirilor, centru de informare și organism de compensare.

ASF a transmis către Parlament și MFP proiectul Legii RCA

VEZI ȘI: ASF cere asiguratorilor să reanalizeze metodele de calcul ale tarifelor RCA

Propunerea ASF a fost înaintată în cursul zilei de astăzi comisiilor de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților, precum și Ministerului Finanțelor Publice, instituția care are drept de inițiativă legislativă pentru domeniile reglementate și supravegheate de autoritate.

Alături de proiectul elaborat la capătul procesului de consultare cu UNSAR, COTAR, UNTRR, CONPIROM, FEDRA, APIA, ASSAI au fost transmise și propunerile discutate în cadrul grupului de lucru dedicat, dar care nu au fost încorporate în document, însoțite de comentariile și observațiile Autorității. ASF le mulțumește tuturor participanților la grupul de lucru pentru modificarea legislației primare și secundare privind funcționarea pieței RCA.

Prevederile din acest document sunt aliniate cu directivele europene în domeniu şi preiau practici validate de experiența mai multor state membre ale UE.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Din aceeași categorie...

Back to top button