InfrastructuraȘtiri

Autostrada Arad – Nădlac tot mai aproape de finalizare

CNADNR a semnat în data de 26.09.2014 contractul „Proiectare și Execuție Autostrada Nădlac – Arad și Drum de legătură, Lotul 2, Km 22+218 – Km 38+882 pentru remedierea lucrărilor existente și finalizarea lucrărilor rămase de executat”. Valoarea totală a contractului este de 89.348.287,63 lei (fără TVA), din care 85% reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Proiectul Construcția autostrăzii Nădlac – Arad, parte a coridorului Pan European de Transport nr. IV a fost promovat în cadrul Axei prioritare 1 „Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în re_elele de transport ale UE” domeniul major de intervenție 1 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7”.

Autostrada Arad – Nădlac tot mai aproape de finalizare

Obiectivul contractului îl reprezintă remedierea lucrărilor existente si finalizarea tuturor lucrărilor rămase de executat pentru construcŃia Autostrăzii Nădlac – Arad – Lot 2, între km 22+218 si km 38+882, inclusiv conexiunea cu Lotul 1 al Autostrăzii Nădlac – Arad si Varianta de Ocolire Arad.

Contractul a fost atribuit prin licitație deschisă ASOCIERII ASTALDI SPA – MAX BOEGL ROMÂNIA SRL NĂDLAC – ARAD LOT 2.

Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni și perioada de garanție a lucrărilor de 48 luni.

Din aceeași categorie...

Back to top button