Pachet de MobilitateTop News

Belgia vrea o agenție UE pentru transportul rutier de mărfuri

Această agenție UE pentru transportul rutier de mărfuri ar trebui să monitorizeze respectarea normelor Pachetului de Mobilitate.

Uniunea Europeană ar trebui să înființeze o agenție pentru transportul rutier de mărfuri care să aplice mai bine dispozițiile Pachetului de Mobilitate împotriva dumpingului social în transportul rutier de mărfuri.

Această propunere a venit din partea ministrului transporturilor din Belgia, Georges Gilkinet, în cadrul conferinței la nivel înalt BE24 privind controlul rutier, organizată de președinția belgiană a Consiliului European, în care accentul a fost pus pe modul în care pot fi mai bine puse în aplicare prevederile Pachetului de Mobilitate.

Noua agenție UE ar trebui să elaboreze un plan multianual împotriva fraudei și a concurenței neloiale și să evalueze anual modul în care statele membre au pus în aplicare dispozițiile Pachetului de Mobilitate.

Există deja agenții specializate ale UE pentru transportul feroviar, aerian și maritim, dar nu și pentru transportul rutier, sectorul cu cei mai mulți angajați. Pentru a elimina acest decalaj, fie ar putea fi extins mandatul Autorității Europene a Muncii (ELA), fie ar putea fi creată o nouă organizație.

Mai multă responsabilitate pentru expeditorii

Reprezentanții asociațiilor de transport, ai sindicatelor și ai Comisiei Europene s-au pronunțat, în timpul discuțiilor, în favoarea responsabilizării mai accentuate a expeditorilor și a transportatorilor de mărfuri.

Potrivit sindicatului European al Lucrătorilor din Transporturi (ETF), noile norme privind lanțul de aprovizionare ar putea contribui la îmbunătățirea situației.

Obligația de a monitoriza condițiile de muncă în lanțurile lor de aprovizionare ar putea oferi companiilor internaționale mai multe informații despre cine le transportă mărfurile și în ce condiții. Potrivit calculelor ETF, costurile de transport ar crește doar cu „câțiva cenți sau euro” dacă ar fi respectate toate reglementările.

VEZI ȘI: Permis de camion de la 17 ani? PE a adoptat noile norme privind permisele de conducere în UE

Georges Gilkinet, ministrul transporturilor din Belgia, este de părere că întreg lanțul de aprovizionare trebuie responsabilizat.

„La fel cum ar trebui să existe un salariu minim pentru șoferii de camion, trebuie să existe și un preț minim pentru contractanți. Dacă căutăm întotdeauna oferta cea mai ieftină și la un moment dat nu mai avem nicio companie de transport și nu mai găsim șoferi pentru camioane, atunci am pierdut și noi. Din punct de vedere politic, conservatorii și liberalii care doresc cât mai puține reguli posibile devin din nou mai puternici. Și eu sunt în favoarea unor reglementări mai simple în UE. Dar a fi împotriva unui set de norme, precum Legea privind lanțul de aprovizionare cu argumentul că este prea complicat, este necinstit. Avem nevoie de reglementări pentru a proteja economia europeană și companiile care doresc să lucreze în mod onest, să își plătească corect angajații și să respecte reglementările de siguranță și de mediu”, a spus Gilkinet.

În prezent, noile norme care obligă marile companii să verifice dacă lanțurile lor de aprovizionare utilizează munca forțată sau provoacă daune mediului este blocată acum în Consiliul de Miniștri, ca urmare a opoziției vocale a Germaniei, care susține că acestea ar împovăra companiile cu o birocrație excesivă.

Schimb de informații privind abaterile

În cadrul conferinței au existat apeluri frecvente în favoarea unor controale mai bine orientate și mai eficiente privind reglementările sociale. Se pun mari speranțe în informațiile furnizate de tahografele digitale de a doua generație. În plus, registrul european al companiilor de transport rutier (ERRU) ar trebuie să fie alimentat în permanență cu informații despre abateri și să fie accesibil organelor de control.

Un alt apel a fost pentru standardizarea informațiilor privind sistemele naționale de remunerare, necesare pentru plata șoferilor detașați în afara țării de origine, precum și un apel de a pune la dispoziția angajatorilor și a șoferilor un calculator de detașare.

Mai multă protecție pentru șoferii de camion din țări terțe

O altă solicitare a fost cu privire la toate autovehiculele de transport ușor, până în 3,5 tone, care ar trebui să se supună reglementărilor privind transportul rutier de marfă și normele privind timpii de condus și odihnă pentru a crește siguranța rutieră și a diminua concurența neloială.

De asemenea, un alt apel a făcut referire la șoferii de camioane din țări terțe angajați în UE. Potrivit apelului, aceștia ar trebui să beneficieze de aceeași protecție a sănătății, de aceleași drepturi sociale și de aceleași salarii minime ca și cetățenii UE, respectiv să respecte Reg. (CE) 1072/2009, în special în ceea ce privește atestatele de conducător auto. Situația ar trebui monitorizată de Comisia Europeană și, dacă este necesar, să propună noi reglementări pentru aceștia.

Din aceeași categorie...

Back to top button