Breaking News

CJUE a hotărât că perioada de odihnă săptămânală normală nu poate fi efectuată în cabină

Curtea Europeană de Justiție a hotărât că șoferii de camion nu pot efectua perioada de odihnă săptămânală normală în cabina camionului, acest lucru urmând să aducă în sfârșit claritate în cadrul legii europene.

Pe de altă parte, aceasta a admis că repausul săptămânal redus poate fi efectuat în cabina camionului însă cu anumite condiții.

CJUE a hotărât că perioada de odihnă săptămânală normală nu poate fi efectuată în cabină

Hotărârea luată la Luxemburg în 20.12.2017, privind cauza C-102/16 vine la 3 ani de la acțiunea introdusă de o companie de transport belgiană la Consiliul de Stat din Belgia, prin care solicita anularea decretului regal belgian ce interzice repausul săptămânal normal în cabina camionului.

Mai exact, în august 2014, Vaditrans a introdus o acțiune prin care solicita anularea unui decret regal belgian prin care se poate aplica o amendă de 1.800 de euro atunci când șoferul de camion efectuează repausul săptămânal normal în cabina camionului.

Vaditrans a pretins că decretul regal în cauză este incompatibil cu principiul potrivit căruia sancțiunile trebuie să aibă un temei juridic adecvat, întrucât interzice și sancționează efectuarea repausului săptămânal normal în cabină, în timp ce un regulament UE relevant (Regulamentul 561/2006) nu conține o astfel de interdicție.

În schimb, statul belgian a argumentat că rezultă în mod clar din regulamentul în cauză că un șofer de camion nu poate efectua repausul săptămânal normal în cabina camionului și că amenda impusă de legislația belgiană se limitează la a pune în aplicare interdicția din acest regulament.

Regulamentul UE în cauză, care armonizează legislația socială în sectorul transportului rutier, impune șoferilor de camion să efectueze o perioadă de odihnă zilnică de cel puțin 11 ore (care, în anumite condiții, poate fi redusă la 9 ore) și o perioadă de odihnă săptămânală de 45 de ore (care, în anumite condiții, poate fi redusă la 24 de ore).

VEZI ȘI: Acuzații extrem grave aduse lui Uber de fostul manager de securitate al companiei

Regulamentul adaugă că, în cazul în care un șofer alege acest lucru, perioadele de odihnă zilnică și perioadele reduse de repaus săptămânal departe de bază pot fi luate în vehicul, atâta timp cât dispune de facilități adecvate de dormit pentru fiecare șofer și vehiculul este staționar.

Consiliul de Stat din Belgia a solicitat Curții de Justiție Europene să clarifice cerințele din regulament.

În special, acesta a solicitat să se considere că regulamentul trebuie să conțină o interdicție implicită de efectuare a perioadei de odihnă săptămânală normale în cabină.

De asemenea, Consiliul de Stat din Belgia a întreabat dacă regulamentul, în cazul în cae nu stabilește în mod clar și expres această interdicție, încalcă principiul potrivit căruia infracțiunile și sancțiunile trebuie să aibă un temei juridic adecvat.

În hotărârea luată, CJUE observă, în primul rând, că de fiecare dată când regulamentul se referă la termenii „perioadă de odihnă săptămânală nprmală” și „perioadă de odihnă săptămânală redusă”, se utilizează expresia generală „perioadă de odihnă săptămânală”.

Cu toate acestea, în ceea ce privește posibilitatea de a efectua perioada de odihnă în vehicul, regulamentul utilizează expresia generală „perioadă de odihnă zilnică” – care acoperă perioadele de odihnă zilnică periodică și redusă – și expresia specifică „perioadă redusă de repaus săptămânal”.

Potrivit CJUE, întrucât legiuitorul UE nu a utilizat expresia generală „perioadă de odihnă săptămânală” pentru a cuprinde cele două tipuri de perioade de odihnă săptămânale, rezultă în mod clar că intenționează să permită conducătorului auto să ia perioade reduse de repaus săptămânal în vehicul și îi interzice să facă acest lucru în ceea ce privește perioadele regulate de odihnă săptămânală.

VEZI ȘI: Belgienii au sechestrat 142 de camioane ce aparțin unei companii de transport românești

Apoi, Curtea adaugă că obiectivul principal al regulamentului este îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii din sectorul transportului rutier și a siguranței rutiere în general.

Prin urmare, legiuitorul intenționează ca șoferii să poată să își petreacă perioadele de odihnă săptămânală regulate într-un loc în care să ofere cazare adecvată.

Cabina unui camion nu pare să constituie un loc de odihnă adecvat pentru perioade de odihnă mai lungi decât perioadele de repaus săptămânal zilnice și reduse.

Prin urmare, Curtea a constatat că, dacă ar considera că perioadele de odihnă săptămânală regulate pot fi luate în vehicul, aceasta ar însemna că un conducător auto ar putea să-și efectueze toate perioadele de odihnă în cabina camionului, ceea ce ar fi în mod evident contrar obiectiv de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale șoferilor urmărite de Regulamentul 561/2006.

În cele din urmă, Curtea a observat că, în cadrul procedurii care a condus la adoptarea regulamentului, Comisia a propus ca șoferilor să li se permită să ia toate perioadele de repaus (și anume perioadele de repaus zilnic reduse și normale, respectiv perioadele de repaus săptămânal reduse și normale) în vehicul.

Această propunerea a fost modificată ulterior, astfel încât să se poată lua numai o perioadă redusă de repaus săptămânal în camion, și nu o perioadă de odihnă săptămânală normală, în scopul protejării igienei și bunăstării șoferilor.

În opinia Curții, această modificare arată în mod clar intenția legiuitorului de a exclude posibilitatea de efectuare a repausul săptămânal normal în camion.

Curtea concluzionează că regulamentul UE care armonizează legislația socială în sectorul transportului rutier interzice în mod clar șoferilor profesioniști să efectueze perioadele de odihnă săptămânală normale în cabina camionului.

În ceea ce privește a doua întrebare adresată de Consiliul de Stat din Belgia, Curtea notează că, potrivit principiului că sancțiunile trebuie să aibă un temei juridic adecvat, legislația UE trebuie să definească în mod clar încălcările și sancțiunile pentru aceste încălcări.

Deoarece interdicția de a lua o perioadă de odihnă săptămânală regulată într-un vehicul este prevăzută în mod clar în regulament, iar regulamentul impune statelor membre obligația de a sancționa încălcările, principiul că sancțiunile trebuie să aibă un temei juridic adecvat nu este încălcat.

Prin urmare, este de competența statelor membre să stabilească sancțiunile care sunt adecvate pentru a garanta aplicarea și eficacitatea regulamentului, asigurându-se, în același timp, că aceste sancțiuni sunt impuse în condiții de fond și de procedură analoge cu cele aplicabile în cazul încălcării dreptului național de natură și importanță similare.

În actualul context european din sectorul de transport rutier, această hotărâre a CJEU vine ca o bombă pentru companiile de transport care efectuează transport intracomunitar, inclusiv pentru cele românești.

Cu alte cuvinte, începând din 20 decembrie 2017, oricare stat membru UE poate aplica amenzi șoferilor de camion care efectuează repausul săptămânal în cabină, valoarea urmând să fie stabilită de fiecare stat membru prin intermediul legislației naționale.

Din aceeași categorie...

Back to top button