GreenZoneTop News

Comisia vrea să stimuleze producția de hidrogen verde

Comisia a prezentat noi planuri de stimulare și sprijinire a investițiilor în producția de hidrogen verde prin intermediul unei Băncii Europene a Hidrogenului (EHB).

Hidrogenul poate avea o contribuție majoră la ambițiile UE de a pune capăt importurilor de combustibili fosili din Rusia în următorii ani și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Inițiativa Comisiei Europene vizează accelerarea investițiilor și reducerea decalajelor de investiții pentru ca UE să își atingă obiectivele ambițioase ale REPowerEU de a produce pe plan intern 10 milioane de tone de hidrogen verde până în 2030, cuplate cu 10 t de importuri.

Având în vedere că primele decizii finale de investiții au fost luate abia în 2022, iar marea majoritate a proiectelor se află încă în faza de planificare, EHB va contribui la soluționarea provocărilor financiare inițiale în vederea creării unei piețe emergente a hidrogenului din surse regenerabile.

Acesta va avea, de asemenea, o dimensiune internațională pentru a facilita importurile de hidrogen verde în UE.

Anunțul privind Banca Europeană a Hidrogenului însoțește propunerea legislativă a Comisiei pentru o lege privind industria cu zero emisii nete, care vizează stimularea producției de tehnologii curate în UE.

Patru piloni ai EHB, care ar trebui să fie operaționali până la sfârșitul anului 2023

Doi dintre piloni sunt mecanisme de finanțare pentru crearea pieței interne a UE și pentru importurile internaționale în UE. Al treilea pilon este legat de transparență și coordonare – evaluarea cererii, a nevoilor de infrastructură, a fluxurilor de hidrogen și a datelor privind costurile. Cel de-al patrulea pilon este raționalizarea instrumentelor financiare existente, coordonarea și combinarea acestora cu noi finanțări publice și private, atât în UE, cât și la nivel internațional.

Comisia intenționează ca EHB să acopere și să reducă diferența de cost dintre hidrogenul regenerabil și combustibilii fosili pentru proiectele timpurii. Acest lucru se va realiza printr-un sistem de licitație pentru producția de hidrogen verde, pentru a sprijini producătorii printr-o plată la un preț fix pe kg de hidrogen produs pentru o perioadă de maximum 10 ani de funcționare.

VEZI ȘI: H2Accelerate a primit fonduri pentru 150 de camioane și 8 stații de hidrogen

Primele licitații pilot sunt în curs de proiectare și urmează să fie lansate în toamna anului 2023, fiind susținute de 800 de milioane de euro din Fondul pentru inovare. Banca va crea o platformă de licitație a UE care va oferi „licitații ca serviciu” pentru statele membre, utilizând atât resursele Fondului de inovare, cât și resursele statelor membre, pentru a finanța proiecte de hidrogen din surse regenerabile, fără a aduce atingere normelor UE privind ajutoarele de stat.

Investiții totale de 335 – 471 de miliarde de euro

Pentru a atinge producția internă de hidrogen regenerabil de 10 milioane de tone prevăzută în planul REPowerEU, se estimează că sunt necesare investiții totale de 335 – 471 de miliarde de euro, inclusiv 200 – 300 de miliarde de euro necesare pentru producția suplimentară de energie din surse regenerabile.

Cea mai mare parte a acestei sume va proveni din fonduri private, dar finanțarea publică (prin intermediul instrumentelor financiare ale UE și al ajutoarelor de stat) poate juca un rol important în stimularea investițiilor private, în special în primele zile de înființare a pieței hidrogenului.

Finanțarea din cadrul politicii de coeziune a UE, în special prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și al Fondului de tranziție echitabilă (JTF), precum și al Fondului InvestEU, în cadrul căruia BEI este principalul partener de punere în aplicare, oferă, de asemenea, un sprijin semnificativ statelor membre și regiunilor pentru investițiile lor în întregul lanț de aprovizionare cu hidrogen.

VEZI ȘI: CE stabilește norme pentru hidrogenul din surse regenerabile

EHB va contribui la simplificarea accesului la aceste instrumente și la alte instrumente pentru statele membre și pentru dezvoltatorii de proiecte.

Printre alte măsuri se numără creșterea transparenței fluxurilor, a tranzacțiilor și a prețurilor și îmbunătățirea informațiilor privind oferta și cererea, în vederea elaborării unor criterii de referință pentru prețuri. De asemenea, Banca va sprijini planificarea infrastructurii și va oferi transparență în ceea ce privește nevoile de infrastructură.

În ceea ce privește dimensiunea internațională, EHB va sprijini țările partenere ale UE în eforturile lor de tranziție ecologică și în investițiile în energie regenerabilă, precum și va fi alături de statele membre și de întreprinderi în coordonarea cooperării cu țările terțe, sprijinind dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare fiabile și a unor piețe internaționale ale hidrogenului bazate pe norme.

Din aceeași categorie...

Back to top button