Pachet de MobilitateTop News

Documentele necesare pentru obținerea licenței comunitare pentru vehicule între 2,5 și 3,5 tone

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a publicat documentele necesare pentru obținerea licenței comunitare pentru vehiculele sau combinațiile de vehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone.

Documentele necesare pentru obținerea licenței comunitare pentru vehicule între 2,5 și 3,5 tone

Începând cu data de 21 mai 2022, întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost în trafic național/internațional cu vehicule sau combinații de vehicule a căror masă maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone și 3,5 tone, pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, trebuie să obțină licență comunitară și copii conforme ale acesteia pentru fiecare vehicul utilizat.

Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului și anume:

  • să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul unui stat membru
  • să aibă o bună reputaţie
  • să aibă capacitatea financiară adecvată
  • să aibă competenţa profesională necesară.

Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române din județul în care întreprinderea își are sediul. Adresele agențiilor pot fi vizualizate aici. Dupa obtinerea licentei comunitare, solicitarile impreuna cu documentele aferente eliberarii unor noi copii conforme se pot depune si prin servicii poștale cu confirmare de primire sau on-line cu semnătură electronică pe site-ul Autorității Rutiere Române accesând sistemul informatic disponibil aici.

VEZI ȘI: Programul companiilor de curierat de Paște 2022

Operatorii de transport care dețin în prezent licență comunitară și care doresc să efectueze și transport rutier contra cost de mărfuri cu autovehicule între 2,5 și 3,5 tone nu mai au nevoie de încă o licență comunitară, ci doar să obțină o copie a licenței pentru fiecare vehicul.

Sunt exceptate de la necesitatea licențierii companiile care fac doar transport de mărfuri în cont propriu, dar și transporturile poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal, transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate, transportul de mărfuri în regim de taxi, transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale sau transporturile funerare.

De asemenea, conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu un autovehicul sau combinații de vehicule cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone nu trebuie să dețină un certificat de calificare inițială (CPI Marfă) sau continuă (CPC Marfă).

Din aceeași categorie...

Back to top button