FORT solicită asigurarea obligatorie a fiecărui kilometru de infrastructură rutieră

FORT a solicitat asigurarea obligatorie a fiecărui kilometru de infrastructură rutieră

Federaţia Operatorilor Români de Transport a prezentat oficial în faţa reprezentanţilor Autorităţii de Supraveghere Financiară solicitări menite să conducă la o corectă reglementare a asigurărilor obligatorii în cadrul unei întâlniri desfăşurate în data de 13.01.2015.

În cadrul dezbaterilor desfăşurate ieri a fost din nou prezentată ca soluţie de reducere a evenimentelor rutiere, asigurarea de către administratorii drumurilor a fiecărui kilometru de infrastructură rutieră, măsură ce conduce la auditarea reţelelor de drumuri şi la responsabilizarea administratorilor în ceeea ce priveşte siguranţa şi securitatea utilizatorilor.

FORT consideră că trebuie instituite măsuri astfel încât toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România să aibă asigurare RCA valabilă. Această măsură se impune în contextul în care procente însemnate din autovehiculele înmatriculate circulă pe drumurile publice fără să deţină asigurare RCA valabilă fiind astfel restrânsă baza celor care încheie şi achită poliţele RCA. Propunerea noastră este de adoptare a unui sistem după modelul controlului în trafic al rovignetelor, eventual chiar prin intermediul infrastrucurii de camere a CNADNR şi a platformei CEDAM gestionată de ASF.

FORT solicită asigurarea obligatorie a fiecărui kilometru de infrastructură rutieră

În strânsă legătură cu punctul 1, vă solicităm modificarea cadrului legal astfel încât încheierea de poliţe de asigurare RCA să se poată face şi pentru perioade de: o zi, o săptămână, o lună, spre deosebire de situaţia actuală care prevede numai perioade de 6 sau 12 luni.

VEZI ȘI: Asigurarea RCA trebuie să poată fi încheiată la orice asigurator din UE

Asiguratorii trebuie să pună la dispoziţia clienţilor, la cerere, calculul actuarial şi indicatorii care stau la baza stabilirii valorilor poliţelor de asigurare RCA, iar aplicarea în calcul a ratei daunalitatii să se facă segmentat pe fiecare tip de vehicul şi nicidecum raportat la rata medie combinată.

Evoluţia (creşterea/descreşterea) valorilor poliţelor RCA trebuie strâns corelată cu evoluţia daunalitatii. Nu este normal ca în cazul în care, deşi nu creşte daunalitatea parcului auto al unei persoane fizice/juridice, totuşi nivelul poliţelor RCA să fie majorat (aşa cum se întâmplă în ultimii ani).

Trebuie stabilită o proporţie rezonabilă între, pe de o parte, nivelul primei de asigurare anuale şi nivelul mediu al primei de asigurare (calculată că medie a primelor plătite în ultimii 5 ani) pentru un autovehicul şi, pe de altă parte, daunalitatea provocată de acesta anual şi total (pentru toţi anii). FORT a propus ca prima de asigurare anuală să nu poată depăşi 50% din valoarea daunalitatii provocate în anul anterior coroborat cu obligaţia ca prima de asigurare medie (calculată pentru ultimii 5 ani) să nu depăşească 50% din valoarea daunalitatii medii (calculată că medie a daunalitatii provocate în ultimii cinci ani.

În ultimii ani s-a ajuns în situaţia aberantă în care valoarea primei de asigurare să depăşească valoarea daunalitatii provocate, raţiunea încheierii unei poliţe de asigurare RCA, dacă ajunge un asigurat să plătească prime de asigurare peste valoarea daunalitatii provocate, fiind astfel nejustificată.

VEZI ȘI: UNTRR a sesizat CE și IRU despre colapsul iminent RCA/Carte verde

În strânsă corelare cu cele prezentate anterior, trebuie reaşezat sistemul bonus/malus astfel încât atribuirea de clase bonus sau malus să se facă în funcţie de valoarea primelor plătite raportată la valoarea daunalitatii provocate şi nu de numărul de evenimente, aşa cum este în prezent. De ex.: plătim o primă de asigurare de 10.000 lei/an şi provocăm 2 evenimente soldate cu daunalitate totală de 1000 lei. Conform sistemului actual, în anul următor, trecem în clasa de M8 (malus maxim!) şi creşte prima de asigurare cu 100%, la 20.000 lei!

Tabelul cu coeficienţii aferenţi claselor de bonus-malus trebuie să fie modificat astfel încât să fie 14 clase de malus, la fel ca cele de bonus şi, de asemenea, coeficienţii de creştere respectiv scădere să fie identici, aşa cum sunt acum la clasele de bonus (Ex.: B1/(-5%) cu M1/(+5%)… B14/(-50%) cu M14/(+50%).

Costurile de administrare ale asiguratorilor să aibă creşterea anuală limitată la rata medie anuală a inflaţiei pe ultimii 5 ani.

Pentru un autovehicul nou respectiv care are clasă B0, prima anuală RCA pentru primul an trebuie să fie limitată la maxim 1% din valoarea autovehiculului sau să fie media primelor RCA ale tuturor autovehiculelor de aceeaşi categorie contractate în anul precedent.

Sistemul de încadrare în clase de malus trebuie modificat astfel încât raportarea să se facă la o anumită proporţie dintre daunalitate şi prima de asigurare (şi nu cum este în prezent raportarea la număr de evenimente) deoarece relevante sunt valorile primelor de asigurare şi ale daunalitatilor.

FORT aşteaptă cu interes modificarea urgentă de către ASF a normei RCA şi aplicarea măsurilor prezentate şi asumate la întâlnirea cu patronatele din domeniu dar şi modificarea legislaţiei specifice de către Parlamentul României, proces în care Federaţia doreşte să se implice direct.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Follow #infotrucker