LegislatieȘtiri

Germania introduce plata salariului minim legal în valoare brutã de 8.5 euro pe orã, inclusiv pentru sectorul transport

Începând cu 1 ianuarie 2015, Germania introduce plata salariului minim brut de 8.5 euro/oră pentru mai multe categorii de angajați, printre care și cei din industria transporturilor. Trebuie spus că noua lege ce intră în vigoare la 1 ianuarie 2015, a creat suficient de multă confuzie în cadrul transportatorilor din România.

Salariul minim legal se aplicã pentru fiecare angajat care lucreazã în Germania. De asemenea, strãinii sunt acoperiți de aceastã legislație. Un operator de transport strãin ai cãrui angajați lucreazã în Germania are datoria ca înainte ca aceștia sã înceapã lucrul, sã transmitã un raport scris autoritãților competente, precizând cine executã lucrarea, unde și durata activitãților.

Aceastã documentație trebuie pãstratã pentru un minim de 2 ani și prezentatã la cerere. Locul în care documentația trebuie sã fie stocatã, trebuie sã fie în Germania. Pentru strãinii fãrã un birou în Germania acest lucru înseamnã cã trebuie sã numeascã un reprezentant sau un agent autorizat care locuiește în Germania. Aceastã persoanã este de asemenea rãspunzãtoare în fața guvernului german privind aplicarea legii salariului minim. Angajatorul, dar, de asemenea, și clientul rãspund solidar de respectarea legii salariului minim. Ambii pot primi o amendã maximã de 500,000 Euro, dacã se încalcã legea. Autoritãțile Vamale germane sunt responsabile de respectarea legislației și monitorizare.

Germania introduce plata salariului minim legal în valoare brutã de 8.5 euro pe orã, inclusiv pentru sectorul transport

Consecințele pentru sectorul transporturilor
Conform informațiilor publicate pe site-ul IRU, legislația se aplicã și în sectorul transporturilor. Toate operațiunile de transport cãtre, de la și chiar prin Germania sunt supuse acestei legislații. Deoarece legea intrã în vigoare la 1 ianuarie 2015, ar fi fost de așteptat ca Germania sã fie pregatitã de acest lucru și gata sã rãspundã la toate întrebãrile din sector. Nimic nu este mai puțin adevãrat. Asociații profesionale din alte State Membre UE, au avut contact intensiv cu o serie de organizații și autoritãți germane în ultimele luni, desigur și vamale. Este dezolant sã se constate cã însãși autoritatea responsabilã de monitorizarea și execuția acestei legi (vama) nu este în mãsurã sã dea informații privind modul cum strãinii trebuie sã aplice aceastã lege. Nu pentru cã nu ar vrea, ci pentru cã nici ei nu știu.

Proiectele de texte de lege obținute pânã în prezent afirmã, în rezumat, urmãtoarele pentru sectorul transporturilor:

Spre deosebire de datoria obligatorie de raportare zilnicã, angajatorii care se ocupã de activitãți mobile (deci de transport) pot utiliza „Einsatzplanung” (planificare totală) în loc de „Einzelmeldungen” (rapoarte separate). Aceasta înseamnã cã un angajator poate sã facã o listã totalã a conducãtorilor sãi auto, pe care sã fie menționate urmãtoarele:

– Începutul și durata probabilã a activitãților
– Șoferii care probabil urmezã sã opereze transporturile
– Data de naștere a conducãtorilor auto
– Date privind adresa șoferilor.

Raportul se poate face pentru o perioadã de cel mult 6 luni. Bundesfinanzdirektion West din Köln este responsabil de înregistrare.
În cazul în care documentele se gãsesc în strãinãtate, o dovadã trebuie sã fie adãugatã pe lista, prin care se declara cã documentele, la cererea autoritãții vamale, pot și trebuie monitorizate. Nu este clar modul în care aceastã declarație ar trebui sã arate. Posibilele schimbãri ale conducãtorilor auto menționati pe lista nu e nevoie sã fie transmise în aceastã perioadã de 6 luni.

Informații suplimentare
Salariul minim se va aplica tuturor angajaților („beschäftigt”), pe teritoriul Republicii Federale Germania. Indiferent dacă angajatorul este stabilit în Germania sau în altã țarã, angajații în sectorul transporturilor sunt angajați în Germania în timpul perioadelor de muncã executate în Germania. Astfel, dispozițiile legii se vor aplica, de asemenea și în cazurile de cabotaj și de tranzit. Pentru fiecare orã pe care lucrãtorul în transporturi o efectueazã pe teritoriul german, se va aplica salariul minim.

Conform legislației germane (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) privind detașarea lucrãtorilor, salariul minim reprezintã o ratã minimã de platã. Termenul de „ratã minimã de platã” este definit de jurisprudența Curții de Justiție Europene și de Curtea Federalã germanã pentru Dreptul Muncii.

Termenul face legãturã cu Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrãtorilor a Uniunii Europene, în temeiul cãreia salariile minime obligatorii trebuie sã fie aplicate fãrã discriminare pentru angajatori naționali și strãini deopotrivã. Legea germanã privind detașarea lucrãtorilor transpune aceastã directivã în legislația germanã.

Autoritãțile vamale germane, care reprezintã autoritãțile competente pentru aplicarea condițiilor minime de muncã în conformitate cu legea privind detașarea lucrãtorilor care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015, au publicat informații generale cu privire la elementele de remunerare care pot fi considerate a fi parte din salariul minim conform legii privind detașarea lucrãtorilor. Informații suplimentare puteți găsi AICI.

Ca regulã generalã, salariul minim se aplicã tuturor angajaților, fãrã excepție. Paragraful 22 din Legea privind detașarea lucrãtorilor prevede cã anumite grupuri reprezentând stagiari, angajați sub vârsta de 18 ani în cazul în care nu au calificare în formare profesionalã („Abgeschlossene Berufsausbildung”), ucenici și, în anumite condiții șomerii pe tremen lung, nu au dreptul la salariu minim. În prezent, nu sunt planificate modificãri în domeniul de aplicare al Legii privind detașarea lucrãtorilor.

În ceea ce privește obligația de a notifica detașarea lucrãtorilor în Germania (Paragraf 16 din Legea privind detașarea lucrãtorilor), care se aplicã în anumite sectoare, inclusiv în sectorul transporturilor, Ministerul Federal al Finanțelor a transmis un regulament care, pentru anumite grupuri de angajați, modificã obligațiile respective de notificare. Acest regulament include lucrãtorii mobili ai cãror muncã nu este legatã de un singur loc de muncã definit, în special în cazul transportului de mãrfuri.

În ceea ce privește obligația de a înregistra începutul, încheierea și durata de timp de lucru zilnic a unui angajat care se aplicã în anumite sectoare, inclusiv în sectorul transporturilor (Paragraf 17 Legea privind detașarea lucrãtorilor), Ministerul Federal al Finanțelor a transmis un regulament care simplificã și modificã procedeul de înregistrare pentru anumite grupuri de angajați mobili. Acest regulament se va aplica, în multe cazuri, și lucrãtorilor mobili din sectorul transporturilor.

Din aceeași categorie...

Back to top button