Patronate și sindicateȘtiri

Impozitarea diurnelor poate falimenta întregul sector de transport rutier din România

Asociațiile reunite ale transportatorilor rutieri din România atrag atenția asupra faptului că operatorii de transport rutieri români se confruntă cu o situaţie extrem de gravă care le ameninţă funcţionarea şi chiar existenţa. Așa cum am anunțat ieri, chiar din cadrul conferinței pe pagina noastră de Facebook, măsura ANAF de impozitare a diurnelor, retroactiv pe cinci ani pune sub semnul întrebării existența a peste 30.000 de companii de transport rutier de marfă și persoane cu tot ce implică acestea, angajați, capital, servicii etc. din cauza acestei

În urma unor controale recente efectuate unor societăţi ce desfăşoară activităţi de transport rutier, organele de control au recalificat retroactiv sumele acordate şoferilor cu titlu de diurnă neimpozabilă drept venituri de natură salarială şi, prin urmare, au calculat impozit pe veniturile din salarii, contribuţii sociale şi accesorii la toate aceste sume. În situația în care aceste măsuri anticipează o abordare generală a organelor fiscale faţă de tratamentul diurnei acordate şoferilor angajați de societăţile de transporturi, consecinţele vor fi dintre cele mai grave.

Impozitarea diurnelor poate falimenta întregul sector de transport rutier din România

„O fost un sigur contact cu președintele ANAF, căruia i-am exprimat îngrijorarea, pentru că așa cum s-a menționat nu este vorba de un caz izolat, firma x sau y (cu referire la controalele din jud. Prahova respectiv compania de transport Car Trans și jud. Brașov), ci poate fi orice firmă de transport din România din cele 28.000 transport marfă și 4.000 de transport persoane, care toate au dat diurnă de când sunt ele. Astfel, orice firmă care a dat diurnă poate fi controlată și i se poate aplica aceeași măsură de impuneri suplimentare, retroactiv până la cinci ani care poate duce la cifre de genul 10.000 euro vehicul pe an, ca în cazul companiilor intrate in programul pilot al ANAF. Sumele sunt uriașe și dacă vrem să impresionăm la nivelul României vorbim de 6 miliarde de euro. Asta nu înseamnă că dacă cineva emite aceste impuneri s-ar și colecta acești bani. Toate aceste sume n-au fost niciodată prevăzute în tarifele companiilor de transport și cu atât mai puțin vor putea fi plătite astăzi” a declarat Radu Dinescu, Secretar General UNTRR în cadrul conferinței de presă a asociațiilor reunite.

Datorită specificului acestora, numărul de şoferi angajaţi de transportatori este foarte mare, fiind practic principala categorie de personal generatoare de venituri, şi, pe cale de consecinţă, diurnele plătite pentru deplasările externe sunt semnificative. Firmele nu vor putea face faţă unor astfel de obligații suplimentare, iar insolvențele şi falimentele care cu certitudine vor urma, nu numai că vor distruge această ramură a economiei, ci vor duce la dispariţia a sute de mii de locuri de muncă doar în ramura transporturilor, dar cu repercusiuni serioase şi asupra industriilor adiacente – de la cea a leasingului, combustibililor sau service-uri auto.

Plata diurnei (indemnizaţiei de delegare) către şoferii din transportul internaţional de mărfuri, pentru deplasările pe care aceştia le desfăşoară, a reprezentat o constantă în ultimii 25 de ani în România şi niciodată aceste sume nu au fost reîncadrate din punct de vedere fiscal ori supuse impozitelor, aceste sume reprezentând cheltuieli pentru hrană și neprevăzute, și nu venituri.

De asemenea, vă reamintim că, în contextul controalelor fiscale efectuate pe parcursul anului 2014 la agenţii de muncă temporară, organele de control au recalificat sumele acordate de aceştia cu titlu de diurnă drept venituri de natură salarială având în vedere specificul acelei situaţii, care nu are legătură cu situaţia transportatorilor şi şoferilor. Tocmai de aceea, prin comunicatul nr. 908173 din data de 23 octombrie 2014, ANAF a tranșat o distincţie netă între situaţia transportatorilor şi cea a agenţilor de muncă temporară: „În ceea ce priveşte statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România precizăm că activitatea acestuia face obiectul unor reglementări speciale, aprobate prin Legea nr. 223/2007.

Reglementări speciale există și în situația  personalului navigant maritim, a personalului din domeniul transportului rutier și feroviar  internațional etc., drepturile acordate acestor categorii de personal nefiind asimilate celor acordate de agenții de muncă temporară.” Nu există niciun motiv legitim pentru care autoritatea fiscală să revină asupra acestei aprecieri corecte.

Instanţele judecătoreşti, prin hotărâri irevocabile, au stabilit la rândul lor că, din punctul de vedere al legislaţiei muncii, activitatea şoferilor are natura unei delegări şi au obligat angajatorii la plata sumelor cuvenite cu titlu de diurnă, recunoscând astfel acordarea acesteia şi pentru şoferi în aceleaşi condiţii ca pentru orice altă categorie de angajaţi.

Rezultă, deci, că reîncadrarea sumelor plătite cu titlu de diurnă ca venituri salariale, cu consecinţele fiscale corespunzătoare, contrazice actele normative şi punctele de vedere anterioare ale Guvernului României şi ANAF, nu ţine seama de practica instanţelor judecătoreşti dar, mai ales, încalcă principiile stabilităţii raporturilor juridice şi al încrederii legitime, principii dezvoltate în jurisprudenţa instanţelor europene.

Chiar Codul Fiscal în vigoare transpune aceste principii ale stabilităţii în Art. 3 prin principiul certitudinii impozitării care presupune, printre altele, ca „termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale” și principiul „eficienţei impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore”. Schimbarea practicii din ultimii 25 de ani prin niste simple controale ale ANAF cu consecința creșterii semnificative a poverii fiscale asupra unui număr de peste 30.000 de societăți și a unui număr de peste 350.000 de angajați dintr-un întreg sector de activitate determină falimentul, contrazicând flagrant principiile enumerate mai sus și nu reprezintă un mod responsabil de a face administrație publică.

Suntem convinşi că, a continua practica impozitării diurnelor șoferilor reprezintă un abuz care ar îndreptăţi societăţile şi persoanele fizice afectate să conteste eventuale măsuri de impozitare în faţa instanţelor naţionale, dar şi a celor internaţionale pe baza Convenției Europeane a Drepturilor Omului, precum şi la proteste organizate în toată ţara având în vedere riscul transportatorilor de a se afla în imposibilitate să mai continue activitatea şi, pe cale de consecinţă, dispariţia a sute de mii de locuri de muncă, a mii de agenti economic şi a unor sume impresionante din economie.

În timp ce conferința de presă a asociațiilor reunite a transportatorilor rutieri din România se desfășura, ANAF a publicat pe site-ul său circulara prin care, Gelu Ștefan-Diaconu, președintele ANAF, a suspendat controalele din sectorul transport pe tema diurnelor până la clarificarea situației. Circulara poate fi descărcată de AICI.

 

 

Din aceeași categorie...

Back to top button