ȘtiriUtil

Informații despre detașarea lucrătorilor străini în Luxemburg

Recent, Luxemburg a introdus noi reguli privind detașarea lucrătorilor străini cu scopul de a elimina obstacolele care ar putea împiedica exercitarea libertății de a presta servicii, respectiv de a asigura protecție lucrătorilor detașați.

Pentru a vă ușura munca de căutare, ne-am gândit să facem un scurt rezumat al principalelor informații privind detașarea lucrătătorilor străini, aplicabilă operațiunilor de încărcare, descărcare și cabotaj în Luxemburg.

Informații despre detașarea lucrătorilor străini în Luxemburg

Conform dispozițiilor legii din 20 decembrie 2002 care transpun în dreptul național Directiva 96/71/CE, aplicabilă tuturor sectoarelor economice, mai puțin transportului comercial maritim, spune că o societate străină poate să detașa lucrători temporar în Luxemburg.

Noua lege din 14 martie 2017 care transpune în legislația națională Directiva 2014/67/UE, asigura o mai bună executare a normelor detașării și stabilește resurse suplimentare necesare pentru a stabili un echilibru mai bun între libertatea de a presta servicii și respectarea legislației sociale în Luxemburg.

Pe scurt, noua lege are scopul de a preveni practicile abuzive ale detașării și introduce mijloace de control suplimentare pentru a lupta mai eficient împotriva dumpingului social.

În plus, noua lege permite companiilor străine să efectueze electronic declarația de detașare, în scopul de a obține numărului social pentru angajații săi.

În ceea ce privește societățile mixte cu răspundere în lanțul de subcontractare, clientul sau inițiatorul și subcontractanții sunt obligații să informeze și să raporteze către Inspectoratul Muncii și Minelor (ITM).

În cazul încălcării obligațiilor menționate, autoritatea contractantă sau beneficierul răspund solidar cu societatea care face detașare (adică, co-contractant, un subcontractor direct sau indirect sau un co-contractant al unui subcontractor) pentru plata salariilor, diurnelor și cheltuielilor către angajat, inclusiv contribuțiile sociale ale acestora.

În plus, beneficiarul sau contractantul care încheie contracte cu un prestator de servicii care a detașat angajați pe teritoriul Luxemburgului este obligat să verifice cu acesta din urmă (contractant) și, după caz, cu subcontractantul direct sau subcontractantul subcontractantului, că a respectat obligațiile referitoare la declararea detașării și cele referitoare la mențiunea unui reprezentant care să comunice cu Inspectoratul Muncii și Minelor.

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus poate duce la sancțiuni administrative pentru beneficiar sau prestatorul serviciului.

Cei care nu respectă legea detașării lucrătorilor sunt pasibili de o amendă administrativă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro per angajat detașat și între 2.000 și 10.000 de euro pentru o recidivă comisă la mai puțin de 2 ani de la prima încălcare.

Valoarea totală a amenzii nu poate depăși 50.000 de euro.

La fel ca în cazul legilor similare din Europa, legea detașării din Luxemburg nu se aplică transportul de tranzit. De asemenea, documentele trebuiesc completate înainte de detașarea angajaților.

Noile metode care au fost adoptate, includ:
– extinderea listei de documente solicitate companiilor străine care urmează să facă detașarea (dovada plăților și a pontajelor care indică începutul, sfârșitul și durata de lucru de zi cu zi pe durata detașării în Luxemburg) pentru a se asigura că lucrătorii detașați sunt plătiți în raport cu orele efectiv lucrate în Luxemburg;
– răspunderea comună a companiilor în lanțurile de subcontractare;
– introducerea unor mecanisme juridice pentru angajații detașați pentru a putea introduce ei sau un sinficat la care sunt afiliați o acțiune în instanță (în Luxemburg), chiar și după plecarea din Luxemburg;
– introducerea unor sancțiuni administrative pentru încălcarea dispozițiilor referitoare la angajații detașați;
– aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor și a amenzilor administrative;
– capacitatea directorului ITM de a putea decide încetarea raporturilor de muncă, în funcție de circumstanțele și gravitatea infracțiunilor comise;

Prin portalul https://guichet.itm.lu/edetach/ – disponibil în limba engleză, germană și franceză, vă puteți înscrie și cere o insignă socială (număr social) pentru fiecare șofer detașat, care poate fi tipărită ulterior.

Șoferul trebuie să aibă cu el insigna socială și s-o prezinte autorităților în cazul unui control.

Mai multe informații despre detașarea lucrătorilor străini în Luxemburg puteți afla mai multe de la Inspectoratul Muncii și Minelor (ITM) la adresa – http://www.itm.lu/en/home/faq/ddt/detachement/le-detachement-de-salaries-de-le.html#anchor3b792184-8b5f-4741-bbd1-6073aecfca33

Din aceeași categorie...

Back to top button