LegislatieȘtiri

Italia introduce reguli mai stricte cu privire la detașarea străinilor

Pe 17 iulie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial din Italia, Decretul 136/2016 care adoptă Directiva UE 2014/67/UE privind controalele legale a detașării lucrătorilor în spațiu comunitar, inclusiv în sectorul de transport rutier și logistică.

Decretul 136/2016, care a intrat în vigoare la 23 iulie 2016, punerea în aplicare mai multe proceduri care să asigure aplicarea corectă a normelor comunitare privind detașarea lucrătorilor prevăzute de Directiva 96/71/UE.

Uniunea Europeană permite detașarea internațională a lucrătorilor într-un alt stat membru, cu condiția respectării anumitor condiții referitoare la salarizare, securitate socială și perioadă de muncă. Intrarea în vigoare a noului decret introduce instrumente pentru a preveni și a combate eludarea legislației europene, frauda și încălcarea regulilor de detașare.

Italia introduce reguli mai stricte cu privire la detașarea străinilor

Decretul 136/2016 transpune Directiva 2014/67/UE, anulează Decretul 72/2000, introducând noi reguli pentru a se asigura că detașarea este autentică, permițănd totodată accesul autorităților să verifice informațiile privind condițiile de muncă.

VEZI ȘI: Ekol Logistics își extinde flota cu 150 de Mercedes-Benz Actros

Conform unei note a Assotir, în transportul rutier, decretul prevede că regulile se aplică, inclusiv, pentru operațiunile de cabotaj. În general, raportul confirmă faptul că, în cursul perioadei de detașare, lucrătorului detașat trebuie să i se oferă condițiile existente din statul-gazdă, inclusiv: perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă, minimă a concediilor anuale plătite, pachetele salariale minime, inclusiv plata orelor suplimentare, condițiile de angajare, protecția sănătății și a siguranței la locul de muncă, măsuri de protecție pentru anumite grupuri (femei gravide, copii și tineri) și tratament egal atât pentru bărbați cât și femei respectiv alte dispoziții ce privesc discriminarea.

Decretul cuprinde în textul său și referiri clare la companiile de leasing de personal, create cu scopul de a recruta lucrătorilor pe care să-i detașeze mai apoi în alte țări. Acest timp de companii nu sunt considerate companii reale, astfel că detașarea nu este considerată una autentică.

În cazul în care inspectorii constată că detașarea nu este autentică, autoritățile vor considera că lucrătorul detașat este un angajat folosit în mod abuziv. În acest caz, agentul constatator va aplica companiei de leasing de personal și clientului acestuia o penalizare de 50 de euro pentru fiecare angajat care nu respectă regulile detașării și un minimum de 5.000 euro pentru fiecare zi de muncă.

Articolul 10 din decret obligă agenția de administrare a forței de muncă temporare sau compania care detașează lucrători în Italia, să comunice detașarea Ministerului Muncii din Italia începând cu orele 00:00 a zilei care precede începutul detașării și comunicarea ulterioară a modificărilor în termen de cinci zile. Căile de comunicări vor fi specificate printr-un decret special care va fi emis de Ministerului Muncii. După publicare, lipsa declarației de detașare va avea ca rezultat o amendă cuprinsă între 150 și 500 de euro, pentru fiecare lucrător în cauză.

De-a lungul perioadei de detașare și pentru următorii doi ani, compania care realizează detașarea sau agenția temporară de forță de muncă trebuie să păstreze o copie în limba italiană a următoarelor documente:

  • contract de muncă
  • salarizarea
  • documentele care atestă începutul și sfârșitul respectiv durata timpului de lucru
  • documentația care atestă plata salariilor
  • notă publică de stabilire a raportului de muncă
  • certificat privind legislația de securitate socială aplicabilă

Orice încălcare a acestor reguli atrage după sine o amendă cuprinsă între 500 și 3.000 de euro pentru fiecare lucrător în cauză.

În plus, aceste societăți trebuie să desemneze un reprezentant cu domiciliul în Italia, responsabil cu trimiterea și primirea de documente și înregistrări. În absența sa, sediul central al detașării va fi considerat locul unde este înregisrat biroul sau reședință beneficiarului serviciilor înregistrate. În toate cazurile, lipsa numelui persoanei de contact atrage o sancțiune cuprinsă între 2.000 și 6.000 de euro.

Agenții economici sau companiile de muncă temporară trebuie să desemneze, pe toată perioada detașării, o persoană de contact cu puteri de reprezentare pentru a asigura legătura cu partenerii sociali relevanți și de a pune la dispoziție documentele solicitate motivat de către aceștia. În caz de încălcare, aceasta atrage o sancțiune cuprinsă între 2.000 și 6.000 de euro.

Prin pubicarea acestui decret, Italia se alătură Franței și Germaniei în demersul său de combatere a dumpingului social și respectare a muncii depuse de către cei detașați.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe FacebookInstagramTwitterYouTube

 

Din aceeași categorie...

Back to top button