Modificări ale taxelor de drum pentru camioane şi a legii transportului de mărfuri din Germania

Modificări ale taxelor de drum pentru camioane şi ale legii transportului de mărfuri din Germania
La 1 ianuarie 2019 vor intra în vigoare modificări ale taxelor de drum pentru camioane (BFStrMG) şi a legii transportului de mărfuri (GüKG), anunță BAG.

Obiectul modificării este reprezentat în principal de adaptarea bazei de calcul a taxelor de drum la evaluările actuale ale costurilor de construcţie, operare şi întreţinere ale reţelei de drumuri. Aceste costuri sunt calculate periodic pe baza unor expertize, care au stat şi la baza stabilirii prezentei taxe de drum.

Modificări ale taxelor de drum pentru camioane şi a legii transportului de mărfuri din Germania

De asemenea, o altă noutate o reprezintă clasificarea diferenţiată a taxării în funcţie de clasa de greutate, un factor care justifică creşterea costurilor de întreţinere.

Viitoarele baze de calcul ale taxei de drum vor rămâne identice pentru autostrăzi şi drumuri federale. La capitolul costuri externe se va adăugă şi cel de combatere a zgomotului. Găsiţi o evidenţă a tuturor bazelor de calcul pentru costurile drumurilor, aici.

Scutirea de taxă a utilajelor agricole care constructiv nu depăşesc viteze de până la 49 km/h, care a intrat în vigoare abia la 1 iulie 2018, se va modifica şi ea de la 1 ianuarie 2019.

Această modificare ţine cont de scutirea de taxă prevăzută în legislaţia transporturilor de mărfuri paragraful 2 alin. 1 nr. 7 GüKG, astfel încât se prevede o egalizare a scutirilor în cadrul legilor BFStrMG şi GüKG. În completare, se vor excepta de la obligaţia de plată a taxei de drum şi cursele goale aflate în relaţie cu alte curse de transport marfă.

Paragraful 2 alin. 1 nr. 7 (GüKG) se va completa concomitent cu o nouă situaţie, cea a transportului mărfurilor sau produselor necesare pentru domeniul agricol şi forestier, executate de întreprinderi din domeniul agricol şi forestier, cu autovehicule agricole sau forestiere care constructiv nu depăşesc viteza de 40 km/h, asupra cărora se va extinde exceptarea de la plată.

VEZI ȘI: Guvernul olandez a aprobat o nouă schema de taxare a camioanelor începând cu 2023

De respectiva scutire de plată menţionată în cele două legi pot beneficia şi întreprinderile care deservesc unităţi din domeniile agricol şi forestier.

Camioanele electrice în sensul paragraful 2 nr. 1 din Legea vehiculelor acţionate electric sunt deocamdată scutite de obligaţia taxei de drum pentru o perioadă nedeterminată. Din acestea fac parte vehiculele cu baterie electrică, vehiculele hibride cu alimentare electrică externă şi vehiculele cu pile de combustie.

Pe lângă acestea, se introduce o scutire de taxă până la sfârşitul lui 2020 pentru vehiculele alimentate cu gaz natural (CNG și LNG).

Acelaşi lucru este valabil pentru vehicule corespunzătoare cu propulsie bivalentă, ca de exemplu cele cu dublu combustibil, gaz lichefiat LNG şi motorină. Vehiculele cu alimentare cu gaz lichid (LPG) nu beneficiază de scutirea de taxă.

Greutatea totală maximă admisă pentru combinaţiile de vehicule se va calcula asemănător clasificărilor pentru permisele de conducere, prin însumarea simplă a greutăţilor admise pentru autovehicule şi remorcile sau ataşele lor.

Aici se operează o simplificare în sensul calculării clasei de greutate de referinţă.

Modul de calcul al greutăţii maxime admise pentru stabilirea taxei de drum la camioane se abate astfel începând cu 2019 de la prevederile paragrafului 34 alin. 7 Legea aprobărilor pentru traficul rutier (StVZO) pentru autotrenurile cu axe rigide (inclusiv remorci cu axă centrală).

Follow #infotrucker