In Focus

Modificări în cadrul sistemului electronic de taxare rutieră din Ungaria

Începând din 3 februarie 2019, transportatorii români au obligația de a încărca datele despre camioane în sistemul de colectare a taxelor de drum HU-GO.

Scopul îl reprezintă setarea corectă a încadrării în categoria de poluare și modernizare a verificării.

Modificări în cadrul sistemului electronic de taxare rutieră din Ungaria

Societatea “National Toll Payment Services” (NTPS) Plc., în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere pentru vehicule comerciale de marfă de peste 3.5 tone, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este depistarea încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, ajungându-se astfel la dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

Elementele individuale ale programului vor fi introduse în mod continuu și gradual, măsurile conexe urmând a deveni integrale cel mai curând în a doua jumătate a anului 2019.

În prima etapă va avea loc încadrarea în baza de date unitară și verificată a categoriei de poluare a vehiculelor comerciale de marfă, apoi va urma introducerea setării, respectiv verificării automate a categoriei de poluare, care va completa metoda de verificare prin oprirea la fața locului, aplicată de organele desemnate pentru verificarea taxei rutiere.

În prezent se realizează etapa de încărcare cu date a programului.

Pe pagina hu-go.hu, toți utilizatorii au posibilitatea să furnizeze datele de înregistrare de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare).

VEZI ȘI: VDL și DAF au convenit să intensifice colaborarea în următorii 5 ani

Începând din 3 februarie 2019, aceste informații trebuie furnizate în mod obligatoriu în sistemul HU-GO de către clienții care înregistrează un autovehicul cu indicativ al unei țări străine sau care modifică datele unui autovehicul deja înregistrat. Ulterior, încărcarea datelor va trebui realizată în cazul tuturor clienților HU-GO, ale căror date solicitate nu sunt disponibile în mod corespunzător.

Informațiile solicitate în decursul încărcării datelor sunt necesare pentru dovedirea corectitudinii încadrării în categoria de poluare.

După validarea de către NTPS Plc. a datelor încărcate, cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2019, va putea începe în Ungaria verificarea mai intensă, de tip nou, a veridicității încadrării în categoria de poluare și, pe lângă aplicarea amenzii, sistemul HU-GO va corecta în mod automat, cu informarea clientului, categoria de poluare furnizată greșit, sau, în cazul clienților care își îndeplinesc obligația de încărcare a datelor, va obliga autovehiculul în discuție la plata unei taxe rutiere corespunzătoare celei mai nefavorabile categorii de poluare, în concordanță cu directiva Eurovigneta.

În asemenea cazuri, clienții vor plăti taxa rutieră pentru categoria de poluare cea mai nefavorabilă până când își îndeplinesc, în privința autovehicului de marfă în discuție, obligația de încărcare corectă a datelor.

În decursul dezvoltării sistemului, societatea NTPS Plc. oferă transportatorilor în toate cazurile o perioadă de grație corespunzătoare, precum și posibilitatea de pregătire pentru cunoașterea și aplicarea noilor măsuri și servicii.

Din aceeași categorie...

Back to top button