NGVA Europe: Abordarea “well-to-wheel” poate accelera trecerea la un transport decarbonizat

NGVA Europe: Abordarea “well-to-wheel” poate accelera trecerea la un transport decarbonizat
Obiectivul Comisiei Europene de reducere a emisiilor de CO2 din transporturi cu 30% până în 2030 este ambițios, iar introducerea unei abordări “well-to-wheel” ar putea accelera acest proces.

NGVA Europe salută publicarea celei de-a doua părți a Pachetului de Mobilitate al Comisiei Europene și subliniază importanța introducerii unei abordări mai cuprinzătoare pentru evaluarea beneficiilor de mediu ale soluțiilor de mobilitate.

NGVA Europe: Abordarea “well-to-wheel” poate accelera trecerea la un transport decarbonizat

În acest context, abordarea „well-to-wheel” poate garanta o evaluare echitabilă și completă a efectului decarbonizării în rândul diferitelor soluții de transport, lucru care ar amplifica fundamental introducerea mai multor surse regenerabile de energie în sectorul transporturilor într-un mod rentabil.

De altfel, soluțiile eficiente din punct de vedere al costului pentru decarbonizarea transporturilor sunt disponibile astăzi, spune NGVA Europe.

Abordarea “Well-to-wheel”, cunoscută și sub numele de evaluarea ciclului de viață, analiza ciclului de viață, inventarul ciclului de viață sau ecobalanța este evaluarea impactului asupra mediului al unui anumit produs sau serviciu pe toată durata sa de viață.

Asta înseamnă că nu se iau în considerare doar emisiile de gaze de eșapament, ci și emisiile provenite de la proviziile de combustibili (rezervoare de combustibil).

Abordarea „well-to-wheel” garantează o evaluare corectă și completă a emisiilor de CO2 și efectul de decarbonizare pe care îl aduce fiecare soluție pentru transport.

De asemenea, aceasta permite o înscriere largă a surselor regenerabile de energie, inclusiv a gazelor regenerabile, în sectorul transporturilor într-un mod rentabil.

VEZI ȘI: Primele 16 autobasculante Ford 4142D Euro VI livrate către CNAIR

Tranziția spre o economie modernă cu emisii reduse de carbon și îmbunătățirea calității aerului reprezintă una dintre principalele provocări pentru a contrabalansa creșterea așteptată a transportului de mărfuri și călători, respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a crește calitatea aerului în zonele urbane.

Acesta este motivul principal de trecere de la sistemul actual, bazat în principal pe combustibilii proveniți din petrol, la unul multienergetic, în care coexistă tehnologii diferite, cum ar fi motoarele cu combustie internă și motoarele electrice.

În ceea ce privește obiectivul privind decarbonizarea și propunerea de reglementare a emisiilor de CO2 pentru vehicule personale și distribuție ușoară pentru perioada post 2020/21, acesta reprezintă o forță fundamentală pentru viitorul acestui regulament.

Însă, ținând seama de evoluția mixului tehnologic și de combustibil, un sistem mai complex și mai articulat, a fost, de asemenea, momentul potrivit pentru a schimba valorile utilizate pentru evaluarea performanței CO2 a vehiculelor.

Randamentul emisiilor de gaze de eșapament, care „de facto”, doar deschide calea spre vehiculele electrice, nu mai sunt în poziția de a reprezenta impactul CO2 a vehiculul aflat în uz.

NGVA Europe: Abordarea “well-to-wheel” poate accelera trecerea la un transport decarbonizat

În paralel cu dezvoltarea mobilității electrice, soluțiile eficiente din punct de vedere al costurilor sunt disponibile astăzi cu performanțe globale de CO2 echivalente și, în unele cazuri, chiar mai bune decât vehiculele electrice cu baterii.

Spre exemplu, vehiculele comerciale alimentate cu gaz natural comprimat (CNG) oferă beneficii majore de la reducerea costului cu carburantul, până la emisii de carbon scăzute sau zero, dacă este utilizat biogaz.

În timp ce pentru vehicule comerciale de transport greu câteva soluții cu zero emisii sau apropiate de zero sunt menționate, pentru cele de distribuție ușoară, definiția de ”vehicul curat cu emisii scăzute” stabilește pentru 2025 un nivel maxim de 25 g/km CO2, măsurat al emisiilor de gaze de eșapament, ceea ce înseamnă, “de facto”, ca sunt luate în calcul doar vehiculele PHEV și BEV.

Astăzi, problemele de calitate ale aerului au nevoie urgentă de reacție combinată a vehiculelor cu emisii zero și aproape de zero.

Grație performanțelor de eficiență a costurilor mai bune, vehculele personale și cele de transport de mărfuri alimentatre cu CNG și LNG pot accelera reînnoirea flotei circulante, aducând o importantă reducere a emisiilor dăunătoare.

Follow #infotrucker