Comisia Europeană prezintă noi orientări practice pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor mobili în UE

Comisia Europeană prezintă noi orientări practice pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor mobili în UE
Comisia a prezentat noi orientări practice pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor mobili, în actualul context din Uniunea Europeană.

Pandemia provocată de coronavirus a dus la introducerea unor măsuri fără precedent în statele membre ale UE, inclusiv reintroducerea controalelor la frontierele interne, lucru care a dat peste cap libera circulație a lucrătorilor mobili (lucrătorii frontalieri, lucrătorii detașați și lucrătorii sezonieri) care locuiesc într-o țară a UE, dar lucrează în alta.

Comisia Europeană prezintă noi orientări practice pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor mobili în UE

Mulți dintre ei au o importanță crucială pentru statul membru gazdă, de exemplu pentru sistemul de sănătate, pentru furnizarea altor servicii esențiale, inclusiv instalarea și întreținerea echipamentelor și a infrastructurilor medicale, sau pentru asigurarea aprovizionării cu bunuri de primă necesitate.

Așadar, este esențial să existe o abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește libera circulație a acestora.

Astfel, Comisia a emis noi orientări practice pentru a se asigura că lucrătorii mobili din UE, în special cei cu meserii critice în lupta împotriva pandemiei provocate de coronavirus, pot ajunge la serviciu.

Sunt incluși aici, printre alții, lucrătorii din sectorul sănătății și din sectorul alimentar, precum și din alte servicii esențiale cum ar fi cele de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, ca și personalul critic pentru serviciile de utilități publice.

Împreună cu Liniile directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE, aceste orientări răspund solicitărilor formulate de liderii UE la 26 martie și urmăresc să abordeze preocupările practice ale cetățenilor și ale societăților afectate de măsurile luate pentru a limita răspândirea coronavirusului, precum și ale autorităților naționale care pun în aplicare măsurile.

VEZI ȘI: IRU cere politici unitare pentru transportul rutier la nivel global

Deși este de înțeles că statele membre au introdus controale la frontierele interne pentru a limita răspândirea coronavirusului, este imperios necesar ca lucrătorii mobili critici să poată ajunge fără întârziere la serviciu.

Orientările publicate identifică o serie de lucrători care exercită ocupații critice și care se consideră că este vital să continue să circule liber în UE.

Lista inclusă în aceste orientări nu este exhaustivă.

Printre exemple se numără specialiștii din domeniul sănătății, lucrătorii din sectorul de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, oamenii de știință din sectoarele conexe celui al sănătății, persoanele de care este nevoie pentru a instala dispozitive medicale vitale, pompierii și polițiștii, lucrătorii din transporturi, inclusiv a șoferilor de camioane, precum și persoanele care lucrează în sectorul alimentar.

Comisia Europeană prezintă noi orientări practice pentru a asigura libera circulație a lucrătorilor mobili în UE

Comisia îndeamnă statele membre să instituie proceduri specifice rapide și neîmpovărătoare pentru a asigura o trecere ușoară a frontierei de către acești lucrători frontalieri, inclusiv controale medicale proporționale.

Pe lângă referirile la aceste categorii specifice de lucrători, orientările precizează de asemenea că statele membre ar trebui să le permită în general lucrătorilor frontalieri să continue să treacă frontiera dacă încă mai este permisă munca în sectorul în care activează aceștia în statul membru gazdă. Statele membre trebuie să-i trateze pe lucrătorii frontalieri la fel ca pe lucrătorii naționali.

Aceste orientări completează Orientările privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, recent adoptate, precum și Liniile directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE.

Comisia va continua să identifice, împreună cu statele membre, bunele practici care pot fi extinse în toate statele membre, pentru ca lucrătorii să își exercite ocupațiile esențiale fără a fi împiedicați de obstacole nejustificate.

Follow #infotrucker