ȘtiriTop News

Noi reguli pentru închirierea de camioane din altă țară, de la 6 iunie

Jurnalul Oficial al UE a publicat Directiva 2022/738, care stabilește regulile comunitare privind închirierea de camioane fără șofer din altă țară.

De la 6 iunie 2022, când Directiva va începe să se aplice, transportatorii din orice țară UE vor putea să utilizeze camioane închiriate înmatriculate în alte state UE pentru cel puțin 30 de zile, fără a trebui să le reînmatriculeze.

Noi reguli pentru închirierea de camioane din altă țară, de la 6 iunie

Acesta este principiul de bază, dar totuși Directiva pune și unele condiții, în articolul 3, pe care îl transcriem în continuare în întregime:

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile stabilite pe teritoriile lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele aflate în proprietatea acestora, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.

(2) În cazul în care un vehicul închiriat este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru, statul membru de stabilire a întreprinderii de transport rutier poate:

(a) să limiteze perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriul său, cu condiția ca utilizarea vehiculului închiriat de către aceeași întreprindere de transport rutier să fie permisă pentru o perioadă de cel puțin două luni consecutive într-un an calendaristic dat; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească termenul stabilit de statul membru respectiv;

VEZI ȘI: Suedia restricționează circulația autotractoarelor 4×2 pe timpul iernii

(b) să solicite ca vehiculul închiriat să fie înmatriculat în conformitate cu normele sale naționale de înmatriculare după o perioadă de cel puțin 30 de zile; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească perioada de circulație anterioară cerinței de înmatriculare;

(c) să limiteze numărul vehiculelor închiriate care pot fi utilizate de o întreprindere, cu condiția ca numărul minim de vehicule permis să reprezinte cel puțin 25 % din parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fie la data de 31 decembrie a anului anterior utilizării vehiculului închiriat, fie la data la care întreprinderea începe să utilizeze vehiculul închiriat, astfel cum este stabilit de statul membru; cu toate acestea, în cazul unei întreprinderi care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acesteia i se permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul;. numărul minim în conformitate cu prezenta literă se referă la parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea pe baza vehiculelor înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația statului membru respectiv;

(d) să limiteze utilizarea unor astfel de vehicule la operațiunile de transport pe cont propriu.

Din aceeași categorie...

Back to top button