LegislatieȘtiri

Noutăți privind pregătirea și atestarea profesională în transporturile rutiere

Autoritatea Rutieră Română a publicat la începutul lunii decembrie adresa cu nr. 34414/04.12.2015 privind examinarea în vederea obținerii atestatelor de pregătire profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, începand cu 05.12.2015.

Acesta este cazionată de publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 903/04,12,2015 a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1214/11.11.2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prin care se precizează că: „Pentru susținerea examinării/evaluării teoretice, candidatul achită în contul Autorității Rutiere Române – ARR tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susținut […]”.

Atenție! Anumite activități ce au legătură strânsă între ele, precum ADR și specializarea cisterne, au fost împărțite în cursuri diferite, astfel că, taxa trebuie plătită în parte pentru fiecare.

Noutăți privind pregătirea și atestarea profesională în transporturile rutiere

Conturile agențiilor teritoriale ARR în care candidații vor efectua plata tarifului de 67 lei/probă de examn teoretic le puteți descărca de aici – Conturile agențiilor teritoriale

Începând cu data de 05.12.2015 accesul candidaților în sala de examen se face în baza chitanței/documentului de plată ce reprezintă dovada achitării tarifului de examinare corespunzător numărului de probe pe care urmează să le susțină, prezentată în original.

ARR precizează ca lipsa documentelor mai sus menționate conduce la imposibilitatea accesării sistemului informatic de examinare online pentru candidatul respectiv. Achitarea tariflului se efectuează la oficiile Poștei Române sau la Trezoreria Statului, individual pentru fiecare candidat, evidențiat prin nume, prenume, CNP.

Plata trebuie efectuată în contul agenției ARR unde candidatul dorețte să i se elibereze atestatul/certificatul de pregătire profesională.

Pentru alte informații despre examinarea în vederea obținerii atestatelor de pregătire profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere vă rugăm să luați legătura cu ARR.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

Din aceeași categorie...

Back to top button