Operatorilor de transport care predau autorizațiile de transport cu întârziere riscă amenzi

Având în vedere că în ultimii ani nu a fost sancționat niciun operator de transport care a ridicat autorizații de transport și le-a stocat fără să le utilizeze, solicităm ca transportatorii să fie somați să predea aceste autorizații într-un termen rezonabil și după depășirea acestui termen autoritățile de control să dispună măsuri de sancționare.

Rolul  Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) ca organism tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere nu este numai acela de a întocmi procese verbale de constatare a contravențiilor ci și de educare și conștientizare a operatorilor de transport.

Operatorilor de transport care predau autorizațiile de transport cu întârziere riscă amenzi
Follow #infotrucker