ParcariTop News

Noi standarde în UE privind parcările sigure și securizate pentru camioane

Comisia Europeană a publicat Reg. delegat (UE) 2022/1012 care stabilește noi standarde pentru parcările sigure și securizate pentru camioane în Europa, respectiv procedurile de certificare ale acestora.

Cercetările efectuate de Comisia Europeană în 2019 arată că, la nivelul Uniunii Europene, lipsesc cel puțin 100.000 de locuri de parcare sigure pentru camioane. După efectuarea acestui studiu, Comisia a lansat un program pentru a crește numărul de parcări sigure și securizate pentru camioane.

Acestea sunt fundamentale pentru ca atât șoferii, cât și companiile de transport să își protejeze încărcăturile împotriva infracțiunilor legate de transportul de mărfuri. Având în vedere diversitatea mărfurilor transportate, operatorii de transport și șoferii au nevoie de parcări cu diferite niveluri de securitate, în funcție de bunurile pe care le transportă.

Regulamentul UE 2022/1012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene numărul L170/27 din 28 iunie 2022 introduce o serie de standarde nu numai pentru a asigura siguranța, ci și pentru a oferi servicii pentru camioane și șoferii acestora.

Nivel minim de servicii

Potrivit UE parcările sigure și securizate pentru camioane trebuie să aibă un nivel minim de servicii, descris în Tabelul 1 din Reg. delegat (UE) 2022/1012. Astfel, toate parcările trebuie să dispună de instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei, posibilități de achiziționare a alimentelor, băuturilor și de consum al acestora, conexiuni care permit comunicarea, alimentare cu energie electrică și puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență.

Patru niveluri de securitate

În ceea ce privește siguranța, regulamentul stabilește patru niveluri de securitate: Bronz, Argint, Aur și Platină, diferențiate de echipamentele și procedurile enumerate la fiecare nivel de securitate.

Operatorii acestor parcări trebuie să se asigure că personalul din locație și cel aflat la distanță care se ocupă de aceste spații, precum și administratorul lor participă la o instruire privind standardele UE pentru spații de parcare sigure și securizate. Personalul nou trebuie să urmeze această instruire în termen de 6 luni de la începerea activității. Instruirea acoperă următoarele subiecte: instruirea și supravegherea personalului, gestionarea incidentelor, supravegherea și monitorizarea și tehnologia.

Standardele și procedurile de certificare

Conform Regulamentului, numai organismele de certificare și auditorii care îndeplinesc cerințele stabilite în acesta au dreptul de a efectua certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate menționate la articolul 8a alineatul (1) din Reg. (CE) nr. 561/2006. Organismele de certificare ai căror auditori efectuează audituri în vederea certificării trebuie să dispună de o acreditare de grup în conformitate cu ISO 17021.

VEZI ȘI: Primul șofer indian al Waberer’s: ”Un vis împlinit!”

De asemenea, auditorii organismelor de certificare trebuie să fi urmat cu succes un curs de instruire pentru auditori cu privire la cea mai recentă versiune a standardelor prevăzute în anexa I, ce cuprinde o parte teoretică și una practică, respectiv cunosc bine limba engleză, precum și limba locală din statul membru în care efectuează auditul.

Auditurile de certificare a spațiilor de parcare sigure și securizate se efectuează fizic.

În prezent, la nivelul Uniunii Europene sunt disponibile aproximativ 300.000 de locuri de parcare pentru camioane, dar numai 7.000 sunt în spații de odihnă.

Din aceeași categorie...

Back to top button