LegislatieȘtiri

Pentru acordarea diurnei, locul de munca trebuie modificat prin delegare

Inspectia Muncii a raspuns solicitarii UNTRR, privind regimul diurnelor acordate soferilor profesionisti de catre firmele de transport rutier locale, argumentand faptul ca pentru acordarea diurnei, locul de munca trebuie modificat prin delegare.

In luna februarie, UNTRR a trimis o adresa catre Dantes Nicolae Bratu, Inspector General de Stat la Inspectia Muncii, cerand clarificari din partea institutiei cu privire la definirea termenului de „diurna”, a locului de munca al conducatorului auto, certificarea dreptului la diurna a conducatorilor auto si ca aceasta reprezinta o suma  neimpozabila, acordata de angajator persoanei aflate tn delegare, pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare care compenseaza costul sporit al vietii in afara localitatii de domiciliu.

Pentru acordarea diurnei, locul de munca trebuie modificat prin delegare

Inspectia Muncii arata ca lucratorul mobil este orice angajat al unei intreprinderi care efectueaza transporturi rutiere publice si/sau in cont propriu si face parte din personalul implicat efectiv in operatiuni de transport rutier si ca locul de munca al lucratorului mobil/conducatorului auto independent este locul de la sediul principal al intreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucratorul mobil/conducatorul auto independent tsi indeplineste atributiile, ori vehiculul pe care tl utilizeaza in exercitarea atributiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfasoara activitati de transport.

Din coroborarea dispozitiilor H.G. nr. 518/1995 si H.G. nr. 1860/2006, modificate si completate rezulta ca diurna reprezinta o indemnizatie care se acorda in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale etc. pentru salariatii care se deplaseaza in tara sau in strainatate, in indeplinirea atributiilor de serviciu. De mentionat ca, nivelurile de diurna stabilite prin H.G. nr.518/1995, respectiv H.G. nr. 1860/2006, modificate si completate sunt niveluri aplicabile pentru salariatii institutiilor publice si agentilor economici cu capital de stat, astfel ca angajatorii privati pot acorda diurnal la nivelul negociat cu salariatii prin contractele individuale de munca / contractele colective de munca aplicabile, conform raspunsului Inspectiei Muncii.

Institutia mentioneaza ca Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a trimis un punct de vedere catre Ministerul Finantelor Publice prin care arata ca delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Luand in considerare prevederile legale mentionate mai sus, potrivit carora delegarea reprezinta exercitarea temporara de catre salariat, din dispozitia angajatorului, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca, exprimam opinia potrivit careia pentru soferii care desfasoara activitati de transport international de marfuri se va aprecia daca acestia sunt in delegare prin raportare la locul muncii mentionat in contractual individual de munca, se arata in raspunsul MMFPSPV catre Ministerul Finantelor Publice.

Fata de cele precizate de MMFPSPV, intelegem ca, daca locul muncii nu este modificat prin delegare, salariatului nu i se poate acorda diurna, a indicat Inspectia Muncii.

Din aceeași categorie...

Back to top button