EconomicPatronate și sindicateȘtiri

Poziția Euload vis-a-vis de războiul dintre ANAF și transportatorii români!

Pe lângă asociațiile profesionale ale transportatorilor români reunite într-un „comitet de criză” în urma controalelor pilot ANAF în județele Arad, Ploiești și Brașov, cu privire la calculul diurnelor acordate șoferilor profesioniști, bursa Euload, și-a manifestat și ea dezacordul cu privire la destabilizarea sectorului de transport din România fiind întru totul solidară cu firmele, pe care o decizie abuzivă, ilegală şi incostienta le poate falimentat într-o singură zi.

Mai precis, în viziunea oficialilor ANAF, şoferii aflaţi la bordul vehiculelor pe parcursul derulării transportului nu se află nici în deplasare, nici în detaşare, şi ca atare diurnele acordate nu se mai consideră diurne ci venituri salariale, la care trebuia calculat şi virat impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale.

Poziția Euload vis-a-vis de războiul dintre ANAF și transportatorii români!

„Am aflat cu stupoare în ultimele câteva zile de abuzurile pe care anumiţi inspectori ANAF le-au făcut împotriva mai multor transportatori din judeţele Arad, Prahova şi Braşov. Foarte pe scurt, reprezentanţii ANAF, deşi legislaţia cu privire la calculul diurnelor acordate şoferilor aflaţi în deplasare nu s-a schimbat de zeci de ani s-au aventurat într-o nouă „interpretare” a acesteia.

În viziunea ANAF
„Pentru tratarea corectă, din punct de vedere fiscal, a diurnei acordate salariaţilor pentru transportul rutier de marfă, a fost verificala încadrarea în prevederile H.G. nr.518/1995 şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii. Astfel, condiţiile pentru plata diurnei sunt prevăzute la art.1 din H.G. nr.518/1995 unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor cu caracter temporar şi se referă la:

A) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;
B) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior,
C) documentare, schimb de experienţă;
D) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;
E) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări Ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea,
F) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;
G) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, […].

Potrivit Art. 17 din H.G. nr. 518/1995, prevederile acestei hotărâri se aplică şi societăţilor comerciale. Analizând situaţiile prevăzute de art.1 din H.G. nr.518/1995, inspecţia fiscală a constatat că activitatea de transport internaţional prestată de şoferii angajaţi de Gerom Intertrans S.R.L. nu se circumscrie niciuneia dintre aceste situaţii.”

ERONAT! Activitatea de transport internaţional se circumscrie foarte clar la punctul b) – contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior”.

Reprezentanții ANAF continuă mai departe filmul halucinant al raţionamentului
„Având în vedere faptul că, S.C. Gerom Intertrans S.R.L. desfăşoară activitatea de transport internaţional prin intermediul salariaţilor care îndeplinesc funcţia de şofer în baza contractelor individuale de muncă, iar exercitarea atribuţiilor de serviciu, de către aceştia, nu se realizează într-un loc fix, respectiv la sediul social al angajatorului, deplasarea acestora în străinătate nu poate fi definită ca o exercitare a atribuţiilor de serviciu în afara locului de muncă.”

ERONAT! Dacă atunci când şoferul se află pe drum, în cursul executării unei transport de marfă, inspectorii consideră că acest lucru nu înseamnă „exercitare a atribuţiilor de serviciu în afara locului de muncă”, acest lucru înseamnă că domnii inspectori sunt în măsură să spună care este locul lui de muncă la care se regăseşte în timpul executării transportului. Se gândesc probabil ca autovehiculul X este locul de muncă al şoferului Y.

ERONAT! Autovehiculul să zicem AR-0X-XYZ nu este un loc de muncă, el este un mijloc de muncă, îl veţi găsi în lista de mijloace fixe, la categoria mijloace de transport. El este o unealtă, aşa cum este şi strungul. Strungul în sine nu este locul de muncă al nimănui, el este o unealtă. Faptul că unealta numită autocamion are deasupra o capotă şi un parbriz protector, nu schimbă faptul că autovehiculul rămâne la rândul lui o unealtă şi nicidecum un loc de muncă. Nu cunosc pe nimeni să aibă declarat domiciliul, fie el şi flotant, pe numărul de înmatriculare al unui camion.

Precizăm, că de mai bine de 20 de ani, şi de fapt şi înainte de 1989, conducătorii auto aveau pe de o parte salariu de încadrare şi atunci când se aflau la bordul autovehiculelor în mişcare (în deplasare) primeau şi diurnă.

Din aceeași categorie...

Back to top button