EconomicȘtiri

Raportul Consiliului Concurenței privind sectorul asigurărilol auto

Consiliul Concurenței a publicat documentul raportul final de investigație privind evoluția piaței asigurărilor auto din România.

Investigația Consiliului Concurenței a fost realizată de o echipă de inspectori de concurență din cadrul direcției Cercetare-Sinteze, o primă versiune a raportul de investigație fiind redactată în decembrie 2015 și supusă dezbaterii publice până la finalul lunii ianuarie 2016. Documentul publicat de CC pe site-ul oficial reprezintă versiunea finală a raportului, ce include și anumite puncte de vedere primite de autoritatea de concurență în cadrul dezbaterii publice, fiind redactată la mijlocul lunii februarie 2016. Din textul raportului au fost eliminate anumite elemente (date, informații și pasaje) considerate sensibile din perspectiva participanților pe piață sau a autorității de concurență.

Studiul autorității de concurență privind sectorul asigurărilor auto debutează cu enunțarea anumitor principii privind procesul de asigurare, inclusiv conceptele de grupare în asigurare (pooling) și subscriere (underwriting), esențiale pentru funcționarea sistemului asigurărilor.

Raportul Consiliului Concurenței privind sectorul asigurărilol auto

Sunt trecute apoi în revistă caracteristicile esențiale ale principalelor două categorii de asigurări auto, respectiv asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule (RCA) și asigurări care acoperă daune sau pierderi legate de vehicule auto (cunoscute sub denumirea generică de asigurări CASCO). În acest context, sunt prezentate și anumite informații privind impactul hazardului moral și al selecției adverse în asigurările auto.

VEZI ȘI: APTE 2002 dezaprobă conținutul proiectului Legii RCA

Capitolul continuă cu unele precizări de ordin metodologic, precizări menite a clarifica anumite repere pe care echipa de investigație le-a avut în vedere în elaborarea acestui studiu. Un prim aspect este legat de clasele de asigurări generale care formează sectorul analizat: chiar dacă, din punct de vedere al normelor în vigoare, asigurările auto cuprind patru componente, vasta majoritate a sectorului este reprezentată de asigurările generale din clasele III și X, fapt pentru care documentul de față se va concentra asupra acestor două clase de asigurări generale. Un alt aspect se referă la societățile active în sectorul asigurărilor auto din România, fiind listați asigurătorii activi pe piață în perioada 2011-2015, inclusiv prescurtările ce vor fi folosite pentru a ne referi la fiecare societate.

Capitolul se încheie cu o secțiune dedicată modalității în care au fost colectate opiniile pe marginea anumitor subiecte exprimate de societățile de asigurare active pe piața românească în a doua jumătate a anului 2015.

Prin intermediul unor exemple, este prezentată și modalitatea de analiză a opiniilor ce fi implementată pe parcursul documentului.

Concepte de bază privind asigurarea
În esență, asigurarea reprezintă un transfer de risc, prin intermediul acesteia transferându-se riscul pierderilor financiare ca rezultat al unor evenimente imprevizibile, dar posibil a se produce, de la o persoană fizică sau juridică către un asigurător, în schimbul plăţii primei de asigurare. Dintr-o altă perspectivă, asigurarea este un mijloc de reducere a incertitudinii: în schimbul achiziției unei polițe de asigurare cu valoare cunoscută este îndepărtată posibilitatea unei pierderi cu valoare necunoscută (și, foarte probabil, mult mai ridicată decât valoarea primei de asigurare).

Ceea ce face asigurarea funcțională este acumularea primelor și gruparea evenimentelor asigurate, proces ce poartă numele de pooling. În urma acestui proces, impactul financiar al unui eveniment, care ar putea fi insuportabil pentru un asigurat, este dispersat într-un grup mai larg de asigurați, pe baza principiului mutualității (în acest fel, costul pierderilor asociate evenimentului este disipat).

În ceea ce privește asigurările auto, evenimentul asigurat este reprezentat de un eveniment rutier, cu sau fără vătămări corporale. Principiul de funcționare al asigurării este cel enunțat anterior: costul ridicat pe care îl implică evenimentele rutiere este împărțit între membrii grupului asigurat (pool-ul de asigurați auto), faptul că doar o parte dintre aceștia vor fi implicați în evenimente rutiere făcând ca prima de asigurare să aibă o valoare suportabilă la nivel individual. Principalele tipuri de asigurări auto sunt asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule (RCA, caracter obligatoriu) și asigurarea pentru daune sau pierderi legate de autovehicule (CASCO, caracter facultativ).

Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule
Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică, şi o societate de asigurare autorizată. În baza acestui contract, societatea care a emis poliţa de asigurare RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui eveniment provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident. Drept consecință, asigurarea RCA este menită a-l despăgubi pe terțul prejudiciat într-un eveniment rutier, caracterul obligatoriu al acestui tip de asigurare rezultând din necesitatea garantării despăgubirii persoanei prejudiciate, în timp util, indiferent de situația materială a celui vinovat de producerea pagubei.

Asigurarea obligatorie RCA urmărește deci două scopuri. În primul rând, este vorba de protecția financiară a persoanei vătămate, astfel încât aceasta să beneficieze de repararea prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situația materială a vinovatului. În al doilea rând, dar la fel de important, este vorba de protecția financiară a vinovatului de producerea evenimentului, dat fiind că, în lipsa acestei asigurări, păgubitul din accident poate solicita în justiție daune materiale pentru distrugeri aduse bunurilor sale ori pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale, toate acestea fiind dificil de acoperit de către o persoană neasigurată.

Asigurarea auto de răspundere civilă acoperă daunele provocate unei terțe părți de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial, pagube materiale sau pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat.

La data redactării acestui studiu, limitele de despăgubire stabilite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se ridică la un milion de euro pentru pagube materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, și la cinci milioane de euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite.

Raportul face referire și la asigurarea pentru daune sau pierderi legate de autovehicule (CASCO). Cei interesați de acest aspect pot descărca întregul raport de la finalul articolului.

Principii de funcționare a asigurărilor auto
După cum a fost menționat, prețul asigurării, respectiv prima de asigurare (auto sau de alt fel), reprezintă un cost cert pentru asigurat, acceptarea acestui cost făcând însă ca asiguratul să nu fie nevoit să suporte un cost incert, dar cu siguranță mult mai important, în cazul realizării evenimentului asigurat (în situația noastră, un accident rutier). Ceea ce face ca sistemul de asigurări generale să funcționeze este procesul de pooling, respectiv gruparea primelor și disiparea evenimentelor asigurate.

Funcționarea eficientă a sistemului necesită însă și corelarea primei de asigurare suportate de asigurat cu riscul de daună pe care acesta îl aduce în pool. Altfel spus, fiecare persoană care doreşte să fie asigurată corespunde unui nivel de risc diferit, iar asigurații cu grad de risc mai ridicat sau care prezintă circumstanțe favorizante producerii riscului trebuie să suporte în mai mare măsură costul asociat daunelor așteptate pe care îl aduc în pool-ul de asigurați (trebuie să internalizeze o parte din costul pe care îl impun celorlalți). De exemplu, un vehicul folosit într-o zonă urbană aglomerată prezintă un risc sporit de a fi implicat într-un eveniment rutier faţă de un vehicul utilizat într-o zonă rurală, ceea ce înseamnă că și prima de asigurare va trebui să fie mai ridicată în primul caz față de al doilea.

Modalitatea în care este evaluat riscul aferent persoanei asigurate are o importanță covârșitoare în procesul de subscriere, proces care mai poartă denumirea de underwriting. Felul în care diversele societăţi de asigurare active pe piaţa românească a asigurărilor auto încearcă să facă acest lucru a fost analizat de CC și este prins în cadrul raportului.

Evaluarea riscului se face în mod diferit de la un asigurător la altul, în funcție de o serie de factori de clasificare (factori de rating), dar și în funcție de nivelul de risc pe care este dispus să-l accepte fiecare asigurător.

Mai mult decât atât, polițelor de asigurare li se pot aplica termene și condiții suplimentare menite a omogeniza și mai mult riscurile suportate, prin înlăturarea unor evenimente particulare sau definirea unor circumstanţe în care vor fi plătite daunele. Importanţa acestora este cu atât mai mare cu cât ajută la reducerea impactului hazardului moral şi a selecției adverse.

Precizări legate de societățile de asigurare
Raportul se axează cu precădere asupra perioadei 2011-2015. În perioada 2011-2015, 13 societăți au fost autorizate să practice asigurări din clasa X (asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule). Aceste societăți de asigurare sunt listate mai jos, împreună cu prescurtările fiecăreia.

• ABC Asigurări Reasigurări SA23 (ABC)
• Allianz-Țiriac Asigurări SA (ALLIAZ-ȚIRIAC)
• Asigurare Reasigurare ARDAF SA24 (ARDAF)
• Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group SA (ASIROM)
• Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA25 (ASTRA)
• BCR Asigurări Vienna Insurance Group26 (BCR)
• Carpatica Asig SA (CARPATICA)
• Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA (CITY INSURANCE)
• Euroins România Asigurare Reasigurare SA (EUROINS)
• Generali România Asigurare Reasigurare SA (GENERALI)
• Groupama Asigurări SA (GROUPAMA)
• Omniasig Vienna Insurance Group SA (OMNIASIG)
• Uniqa Asigurări SA (UNIQA)

Câteva alte societăți de asigurare au fost autorizate să practice asigurări generale din clasa X înainte de anul 2011. Indicăm mai jos alți asigurători activi în perioada 2005-2011:

• Agras Vienna Insurance Group SA27 (AGRAS)
• Asiban SA28 (ASIBAN)
• ASITRANS SA29 (ASITRANS)
• BT Asigurări Transilvania SA30 (BT)
• CLAL România Asigurări Reasigurări SA31 (CLAL)
• Eureko Asigurări SA32 (EUREKO)
• OTP Garancia Asigurări SA33 (OTP)

Este de remarcat faptul că toți asigurătorii care au vândut produse de asigurare de răspundere civilă pentru autovehicule (clasa X de asigurări generale) în perioada 2011-2015 au vândut și produse de asigurare auto facultativă (clasa III de asigurări generale), în timp ce alte societăți s-au axat doar pe a doua categorie de asigurări auto.

În acest punct, trebuie precizat faptul că pe piața românească a asigurărilor pot activa și societăți străine, care pot funcționa în România în baza dreptului de stabilire și liberei circulații a serviciilor în Uniunea Europeană (UE), ca sucursale ale unor societăți străine, autorizate în alte state membre ale uniunii. Aceste sucursale nu se află însă sub supravegherea ASF, raportările privind activitatea lor către această instituție fiind minimale.

Evoluții recente în sectorul asigurărilor auto
După cum a fost menționat anterior, în cadrul acestui document asigurările auto sunt privite ca având trei componente, fiind rezultatul cumulat al claselor III, VII și X de asigurări generale. În acest capitol prezentăm evoluția sectorului asigurărilor auto din România, atât prin prisma celor trei componente ale sale, cât și din perspectivă macroeconomică, prin raportare la nivelul produsului intern brut.

Pentru a oferi o cât mai bună imagine de ansamblu asupra sectorului analizat, capitolul continuă cu prezentarea unor comparații internaționale pentru câțiva indicatori relevanți. Devine astfel evident nivelul relativ redus de dezvoltare a sectorului asigurărilor auto din România, în strânsă legătură cu nivelul scăzut de motorizare din țara noastră.

Urmează apoi prezentarea evoluției numărului de societăți de asigurare active pe fiecare segment al pieței asigurărilor auto, care evidențiază reducerea graduală a numărului de participanți pe piață, atât în cazul asigurărilor auto de tip CASCO, cât și în cel al asigurărilor de răspundere civilă pentru autovehicule.

Întrucât societățile de asigurare aflate sub supravegherea ASF în a doua jumătate a anului 2015 și-au putut exprima opinia cu privire la anumite aspecte de interes privind sectorul asigurărilor auto, raportul include și referiri la opiniile participanților pe piață legate de mărimea sectorului, de evoluția așteptată a intrărilor și ieșirilor de societăți, dar și cu privire la evoluția așteptată a profitabilității acestei activități.
Concluzii generale privind evoluția sectorului analizat
Sectorul asigurărilor auto este relativ slab dezvoltat în România, ponderea în PIB a subscrierilor pentru aceste asigurări fluctuând în jurul valorii de 0,7% în perioada 2011-2015. Nivelul redus de dezvoltare a sectorului apare cel mai pregnant atunci când sunt realizate comparații internaționale (pentru detalii, vezi Secțiunea 2.2). La baza acestei situații stau în special condiții structurale, precum nivelul redus al ratei de motorizare din țara noastră.

În ultimii ani, ponderea asigurărilor auto în totalul asigurărilor generale a crescut constant, ajungând la aproximativ 72% în prima jumătate a anului 2015. Creșterea subscrierilor în asigurări auto este atât rezultatul creșterii primelor de asigurare, cât și al numărului de polițe de asigurare, motorul de creștere fiind reprezentat de asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule.

Analiza sectorului asigurărilor auto indică diferențe notabile între principalele două segmente, respectiv între asigurările auto de tip CASCO (clasa III de asigurări generale) și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA, principala componentă a clasei X de asigurări generale). De exemplu, în ceea ce privește evoluțiile recente ale celor două segmente, subscrierile și numărul de contracte au înregistrat reduceri în perioada 2011-2015 pentru asigurările CASCO și creșteri importante pentru asigurarea RCA. Diferențele în ceea ce privește presiunea concurențială, așa cum este aceasta măsurată prin intermediul IAPC, și ponderea intermedierilor constituie alte exemple notabile.

Raportul arată la Sectțiunea 2.1 că rezultatul evoluțiilor divergente ale principalelor segmente ale sectorului asigurărilor auto îl reprezintă creșterea ponderii RCA în totalul acestor asigurări (aproximativ 67% în prima jumătate a anului 2015). Pe termen scurt și mediu, ne așteptăm la continuarea tendințelor înregistrate la nivelul celor două segmente principale ale sectorului asigurărilor auto, deci la adâncirea decalajului dintre CASCO și RCA.

În ceea ce privește primele de asigurare RCA, arată că (Secțiunea 4.2) în segmentul asigurărilor auto obligatorii vârsta proprietarului autovehiculului este cel mai important criteriu tarifar considerat de asigurători, atât ca pondere în formarea primei tarifare, cât și ca extindere în rândul societăților de asigurare (începând cu anul 2014, toți asigurătorii au în vedere acest factor de risc). Acest lucru este general valabil la nivel european, mai multe studii arătând importanța vârstei șoferului ca factor de risc. Alți factori importanți avuți în vedere de asigurătorii români sunt tipul asiguratului (persoană fizică sau juridică), capacitatea cilindrică a autovehiculului, zona de reședință a proprietarului, clasa bonus-malus etc.

Analiza arată și că, în ultimii ani, asigurătorii RCA au ținut cont de un număr din ce în ce mai mare de factori de risc, concomitent având loc un proces de rafinare a celor utilizați deja. Societățile active pe cele două segmente ale sectorului asigurărilor auto din România se așteaptă ca, pe termen mediu (1-2 ani), numărul factorilor de risc utilizați să crească, odată cu creșterea granularității celor folosiți deja. Creșterea numărului criteriilor de segmentare, coroborată cu creșterea granularității criteriilor tarifare utilizate deja sunt indicii ale maturizării sectorului asigurărilor auto din România.

Raportul mai arată că nivelul primelor intermediate a crescut semnificativ în ultimii ani în segmentul RCA, în timp ce intermedierile asigurărilor CASCO au rămas relativ constante.

În rândul societăților de asigurare pare a exista o tendință de implementare a burselor de achiziție a pieselor de schimb, tendință ce poate avea atât efecte pozitive (creșterea transparenței în achiziția de piese), cât și efecte negative (accentuarea dependenței unităților de reparații auto partenere de asigurători și încurajarea service-urilor de a alege piese de schimb de o calitate inferioară, prin acordarea unor discount-uri la achiziția de piese mai ieftine). În Capitolul 6 al raportului se analizează în detaliu relațiile dintre societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, indicând tensiunile existente și unele practici adoptate de părți.

Începând cu 1.01.2016 a intrat în vigoare Directiva Solvabilitate II. Noul regim va conduce la creșterea nivelului de detaliu al supravegherii prudențiale din partea ASF și ar putea impune creșterea aportului de capital în cazul câtorva societăți active pe piață. Într-un scenariu pesimist, Directiva Solvabilitate II poate conduce la ieșirea de pe piață a unor societăți de asigurare, care se confruntă în prezent cu unele dificultăți de natură financiară.

VEZI ȘI: ASF a decis aplicarea măsurilor de rezoluție în cazul Carpatica Asig

În ultima perioadă, ASF a adoptat măsuri împotriva unor societăți atunci când indicatorii specifici arătau că situația societăților s-a deteriorat, cum este cazul societăților. Cele mai relevante exemple sunt cele ale Carpatica Asig și Euroins. Consiliul Concurenței consideră că aceste măsuri pot crește nivelul de responsabilitate al societăților de asigurare active pe piață, descurajând anumite comportamente nesustenabile. Mai mult decât atât, în contextul tendinței de maturizare a sectorului asigurărilor auto, măsurile ASF pot încuraja intrarea pe piață a altor asigurători, cu efecte benefice asupra consumatorilor, existând semnale că acest lucru ar putea avea loc în anul 2016.

Concluzii privind anumite ineficiențe detectate
Dată fiind însăși natura produsului de asigurare, clienții RCA nu par să se considere beneficiarii direcți ai acestei asigurări, fapt pentru care asigurații tind să aleagă societatea de asigurare preponderent în funcție de prețul poliței, nu în funcție de alte aspecte (de exemplu, alte riscuri acoperite, calitatea asigurării etc.).

Drept consecință, asigurătorii care au practicat politici mai agresive de preț au captat o parte importantă a subscrierilor din ultimii ani. În cazul CASCO, situația stă diferit, caracteristicile produsului de asigurare și calitatea asigurătorului jucând un rol mai important în procesul de selecție.
Riscul moral și selecția adversă constituie exemple clasice de ineficiențe în zona asigurărilor. În ceea ce privește sectorul asigurărilor auto din România, Secțiunea 1.1 arată că obligativitatea asigurării RCA și faptul că aceasta este destinată despăgubirii terțului prejudiciat atenuează aceste ineficiențe în cazul asigurării RCA.

Există semnale ale unor comportamente inadecvate în rândul asiguraților RCA. Potrivit normelor în vigoare, asigurarea RCA ține cont de caracteristicile proprietarului vehiculului, iar nu de cele ale șoferului (sau șoferilor) acestuia. Această situație face ca unii șoferi tineri (categorie mai riscantă, pentru care se percep prime de asigurare mai ridicate) să înmatriculeze vehiculele pe numele rudelor mai în vârstă (categorie mai puțin riscantă, cu prime de asigurare mai reduse).

În plus, are loc înmatricularea unor vehicule în zone rurale, chiar dacă acestea sunt folosite în aglomerările urbane. Ambele tipuri de comportament distorsionează sistemul asigurărilor RCA, deformând profilul de risc al unor grupuri de asigurați și aducând atingere intereselor acestora prin creșterea primelor de asigurare.

Există semnale ale unor comportamente frauduloase în rândul asiguraților RCA. În condițiile în care la emiterea poliței RCA nu este necesară prezentarea autovehiculului asigurat, ci doar a documentelor acestuia, unii șoferi neasigurați RCA încheie astfel de polițe după producerea unui accident auto și declară incidentul ulterior, cu complicitatea victimei, interesată de despăgubirea pagubelor suferite. În plus, unii șoferi solicită remedierea unor avarii apărute din propria culpă, prin înscenarea unui accident auto produs de un asigurat complice.

Există semnale ale unor comportamente inadecvate din partea societăților de asigurare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă specularea gradului redus de cunoaștere al asiguraților cu privire la drepturile pe care aceștia le au și forțarea unor plăți parțiale ale despăgubirilor. Un alt exemplu îl constituie interpretarea de o manieră proprie a condițiilor de producere a accidentului auto, astfel încât să nu despăgubească victima accidentului.

Nu în ultimul rând, există semnale ale unor comportamente frauduloase din partea societăților de asigurare, în sensul că unii asigurători auto nu evidențiază corect și complet daunele apărute, nu constituie rezervele sau nu se reasigură la nivelul corespunzător. Prin crearea unor avantaje competitive artificiale unor societăți, astfel de practici pot distorsiona sistemul asigurărilor auto în ansamblu. Aceste practici pot avea un impact major și asupra stabilității societăților de asigurare.

Puține societăți de asigurare folosesc vechimea în șofat drept criteriu tarifar la emiterea polițelor de asigurare RCA, chiar dacă acest factor de risc pare unul relevant. În acest sens, sunt relevante studiul Oxera din 2012 și Buletinul Siguranței Rutiere elaborat în 2014 de Direcția Rutieră și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Capitolul 6 din raport arată că între societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, în special cele independente, există o relație tensionată, care conduce la anumite comportamente la limita abuzului și fraudei, de ambele părți. Există indicii că asigurătorii au o putere de negociere sporită în raport cu unitățile de reparații auto (de exemplu, deoarece service-urile au nevoie de astfel de relații comerciale pentru a menține sau crește numărul clienților). Drept consecință, asigurătorii sunt în general capabili să impună propriile condiții de colaborare cu service-urile auto independente. În unele cazuri, această situație generează nemulțumiri din partea service-urilor și antrenează practici agresive ale celor nepartenere (în special prin impunerea de prețuri ridicate pentru piese și manoperă). Probabil ca răspuns la această practică, unii asigurători au tendința de a întârzia plata reparației către service-urile auto cu care nu au contract de colaborare, sau de a declanșa investigații doar pentru a prelungi termenul de plată. Comportamentele descrise succint mai sus aduc atingere intereselor asiguraților auto.

Concluzii de natură concurențială
Există semnale că implementarea burselor de piese de schimb de către societățile de asigurare conduce la achiziția de piese doar de la anumiți furnizori, agreați de asigurători. Aceasta poate limita manifestarea liberă a concurenței între furnizorii de piese de schimb, cu efecte nedorite asupra consumatorilor (deținătorii de polițe de asigurare auto).

Raportul Consiliului Concurenței privind investivația asupra sectorului asigurărilor auto poate fi descărcat de aici –

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Din aceeași categorie...

Back to top button