EconomicȘtiri

Recomandările Consiliului Concurenței în urma investigării piaței RCA-urilor

În urma raportului de investigație privind piața asigurărilor auto, Consiliul Concurenței a emis mai multe recomandări către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Consiliul Concurenței recomandă societăților de asigurare autorizate să practice RCA să analizeze oportunitatea extinderii produselor de asigurare de răspundere civilă auto, prin acoperirea unor riscuri suplimentare și cu includerea unor servicii conexe oferite asiguraților. De exemplu, produsele hibrid de asigurare, aflate la granița dintre asigurările RCA și CASCO, ar putea crește importanța calității asigurării (implicit a asigurătorului), în detrimentul prețului.

Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea analizei în ceea ce privește oportunitatea ajustării cadrului normativ, astfel încât victima accidentului auto să aibă opțiunea de a folosi pentru despăgubire propria poliță RCA, urmând ca asigurătorul RCA al victimei accidentului să se întoarcă împotriva asigurătorului RCA al vinovatului de producerea acestuia. Această abordare, atractivă cel puțin din punct de vedere teoretic, ar putea crește semnificativ importanța altor aspecte ale asigurării RCA, în detrimentul prețului. Compensarea directă se află în atenția ASF încă din anul 2011 și este implementată în câteva alte state europene.

Recomandările Consiliului Concurenței în urma investigării piaței RCA-urilor

Aplicarea compensării directe între asigurătorii RCA necesită însă mecanisme eficiente de recuperare a sumelor datorate de societăți. Blocajele financiare care apar astăzi între asigurătorii CASCO care se îndreaptă cu regres spre asigurătorii RCA arată că mecanismele curente nu sunt complet funcționale. Prin urmare, Consiliul Concurenței apreciază că un prim pas în vederea unei eventuale adoptări a compensării directe între asigurătorii RCA trebuie să îl reprezinte implementarea unor mecanisme eficiente de soluționare a regreselor administrative, continuarea eforturilor ASF în acest sens fiind esențială.

VEZI ȘI: ASF a transmis către Parlament și MFP proiectul Legii RCA

În cadrul procesului de dezbatere publică a raportului de investigație, UNSAR a transmis un punct de vedere față de recomandarea anterioară. Potrivit UNSAR, compensarea directă este obligatorie doar în Italia, Rusia și Suedia, funcționând în regim voluntar (în baza unui acord între anumiți asigurători) în câteva alte state europene (Franța, Belgia, Spania). Potrivit UNSAR, rezultatele aplicării compensării directe în Italia nu au fost cele scontate, durata și valoarea medie a despăgubirilor continuând să crească, aspecte ce pun presiune pe prețul poliței de asigurare. Din perspectiva UNSAR, date fiind condițiile concrete ale pieței RCA din România, implementarea în acest moment a compensării directe ar avea multiple consecințe negative, atât asupra asigurătorilor, cât și asupra consumatorilor146.

Consiliul Concurenței recomandă ASF agregarea datelor statistice privind riscul de daună și valoarea despăgubirilor în sectorul auto, pe categorii omogene de risc, și diseminarea datelor agregate în rândul societăților ce-și exprimă interesul de a intra pe piață sau a celor deja active pe aceasta. Astfel ar putea fi înlăturată o posibilă barieră la intrarea pe piață pentru alte societăți de asigurare. În același timp, societățile deja prezente ar putea beneficia în acest fel de o mai bună perspectivă asupra daunalității și ar putea să stabilească tarife de asigurare mai potrivite. Acest lucru este valabil în special pentru asigurătorii auto mai mici, care se bazează pe informații statistice culese de la un număr redus de clienți. Recomandarea noastră ține cont de faptul că societățile autorizate să practice asigurări auto transmit deja o serie de date și informații către ASF, dar și de faptul că supraveghetorul sectorului este o entitate independentă și imparțială, fără interese comerciale în domeniu.

Din punctul al CC, creșterea gradului de cuprindere în asigurare a RCA este sinonimă cu creșterea segmentului asigurărilor de răspundere civilă auto. Avansul acestui segment poate stimula intrarea pe piață (și poate stopa tendința evidentă de concentrare), cu efecte benefice asupra consumatorilor. Soluția pe termen scurt poate veni din controlul în trafic al deținerii unei polițe RCA valabile, fapt pentru care Consiliul Concurenței recomandă Poliției Rutiere intensificarea acestor controale, în special în sudul și sud-estul României și cu precădere asupra celorlalte autovehicule, nu neapărat a autoturismelor. Soluția pe termen mediu ține de creșterea gradului de acuratețe a bazei de date CEDAM administrată de ASF. Compararea înregistrărilor din această bază de date, unde sunt stocate polițele RCA, cu bazele de date ale parcului auto (de exemplu, cea administrată de DRPCIV, unde apar vehiculele înmatriculate) poate conduce la notificarea și apoi sancționarea proprietarilor autovehiculelor neasigurate RCA. Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea eforturilor depuse deja în acest sens, astfel încât prevederile OUG nr. 189/2005, similare cu cele enunțate succint mai sus, să poată fi aplicate.

VEZI ȘI: ASF cere asiguratorilor să reanalizeze metodele de calcul ale tarifelor RCA

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității modificării modului curent de emitere a poliței RCA, în sensul apropierii de modelul folosit de CNADNR la emiterea rovinietei. Fiind la curent cu eforturile depuse recent de ASF în acest sens, Consiliul Concurenței apreciază ca fiind oportună o apropiere de modelul CNADNR și în ceea ce privește înregistrarea în baza de date CEDAM a polițelor RCA, imediat după emitere. Considerăm că această abordare ar putea conduce atât la creșterea acurateței bazei de date CEDAM, cât și la creșterea acoperirii acestei baze de date.

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității promovării/susținerii unor modificări legislative, astfel încât plata taxelor și impozitelor aferente autovehiculelor să fie condiționată de prezentarea unei polițe RCA valabile la data plății (într-o manieră similară cu efectuarea inspecției tehnice periodice și înmatricularea autovehiculului).

Consiliul Concurenței recomandă societăților de asigurare autorizate să practice asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule să evalueze mai precis riscul de daună. Aceasta s-ar putea face prin adoptarea de noi criterii tarifare (de exemplu, vechimea permisului de conducere și puterea motorului), dar și prin implementarea unor segmentări mai fine pentru criteriile tarifare deja utilizate (de exemplu, în ceea ce privește vârsta persoanei asigurate). În situația în care consideră oportună această abordare, ASF ar putea ca, împreună cu Asociația Română de Actuariat, să recomande modele de referință societăților de asigurare autorizate să practice RCA.

Consiliul Concurenței susține continuarea demersurilor ASF pe lângă Poliția Română, astfel încât, în procesul de subscriere, societățile de asigurare autorizate să practice asigurări auto să aibă acces la informații limitate privind cazierul de conducător auto al clienților. Considerăm că informațiile privind anumite contravenții aplicate în trafic șoferilor, obținute în urma exprimării acordului expres al acestora, ar putea fi utile societăților de asigurare în procesul de evaluare a riscului, astfel încât prima de asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asociat.

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității ajustării cadrului normativ, astfel încât la emiterea poliței RCA proprietarul vehiculului asigurat să declare toți șoferii uzuali ai acestuia, sub sancțiunea unei penalizări în cazul producerii unui accident auto de către un șofer nedeclarat. Considerăm că, în acest fel, prima de asigurare RCA va reprezenta mai fidel riscul de daună. O atenție sporită ar trebui acordată modalității concrete de implementare a unei astfel de măsuri, astfel încât să nu fie afectată posibilitatea despăgubirii complete a terțului prejudiciat. Până la o eventuală modificare a modelului actual de emitere a poliței RCA, în sensul introducerii obligativității declarării șoferilor uzuali, recomandăm societăților de asigurare autorizate să practice RCA să culeagă și să aibă în vedere informațiile cu privire la șoferii uzuali ai autovehiculelor, astfel încât prima de asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asigurat.

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității ajustării cadrului normativ, astfel încât la emiterea poliței RCA să devina obligatorie prezentarea autovehiculului asigurat, nu doar a documentației aferente acestuia. În acest scenariu, societatea de asigurare sau intermediarul în asigurări ar putea constata starea de fapt a vehiculului la momentul încheierii poliței RCA, descurajând astfel unele comportamente frauduloase. În mod similar inspecției de risc efectuate la asigurarea CASCO, ar putea fi avută în vedere și efectuarea unui set de fotografii care să fie utilizate ulterior, în cazul producerii unui accident auto de către vehiculul asigurat RCA. Chiar dacă asigurătorul nu poate refuza încheierea unei polițe RCA, indiferent de starea tehnică a vehiculului, dat fiind că proprietarul are obligația menținerii valabilității asigurării pe toată perioada înmatriculării, considerăm că o astfel de modificare a cadrului normativ ar putea descuraja comportamentele frauduloase descrise succint la (CI5), în cazul în care magnitudinea acestor comportamente justifică o astfel de modificare normativă.

Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea monitorizării atente a activității societăților de asigurare autorizate să practice asigurări auto și să continue să dea dovadă de intransigență în aplicarea cadrului normativ existent, în vederea evitării distorsiunilor pe care anumite comportamente inadecvate sau chiar frauduloase ale societăților le pot avea asupra sistemului asigurărilor auto.

VEZI ȘI: Consiliul Concurenței a recunoscut că polițele RCA au crescut cu 226%

Autoritatea de concurență susține demersul UNSAR de implementare a unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune și suferință pricinuită de un accident auto, în vederea asigurării unui anumit grad de predictibilitate la acordarea de către instanțele de judecată a despăgubirilor morale pentru vătămări corporale și deces. Sisteme tabelare similare sunt deja implementate în câteva alte state europene iar Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii ar putea avea în vedere o astfel de abordare și în cazul României.

Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea implicării active în popularizarea în rândul asiguraților (și chiar a intermediarilor în asigurări) a sistemului B/M și a modalității de transfer a clasei B/M la achiziționarea unui nou vehicul.

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității reformulării normelor care reglementează sistemul B/M, în sensul acordării clasei B/M proprietarului autovehiculului, indiferent de numărul de vehicule deținute de acesta, iar nu combinației vehicul-proprietar. Această abordare ține cont de abilitățile în șofat ale proprietarului, abilități considerate a depinde doar într-o măsură redusă de vehiculul condus. În plus, această abordare poate evita situațiile atipice care pot apărea la transferul clasei B/M.

Consiliul Concurenței recomandă ASF continuarea implicării active în popularizarea caracteristicilor produselor de asigurare auto, în special a celor din zona CASCO, în vederea atenuării posibilei asimetrii informaționale dintre brokerii de asigurare (profesioniști în domeniu) și clienți.

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității ajustării cadrului normativ, astfel încât comisionul brokerilor de asigurare să fie suportat de clientul asigurat, iar nu de societatea de asigurare, în vederea atenuării posibilului comportament de îndrumare adversă din partea brokerilor de asigurare, în special în segmentul asigurării auto de tip CASCO.

În cadrul dezbaterii publice a raportului de investigație, UNSICAR a transmis Consiliului Concurenței opoziția sa față de recomandarea anterioară. Potrivit UNSICAR, o astfel de propunere schimbă fundamental structura și organizarea pieței de asigurări și, ca atare, necesită o analiză aprofundată, studii de impact solide, precum și consultări ale tuturor actorilor implicați și potențial afectați. Uniunea consideră că, în formula curentă de funcționare, brokerii stimulează concurența pe piața asigurărilor și asigură accesul rapid și informat al consumatorilor la serviciile societăților de asigurare.

VEZI ȘI: Transportatorii resping noul proiect de Lege RCA

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității abrogării prevederii din Norma ASF nr. 23/2014 care obligă societățile de asigurare să practice aceeași primă de asigurare RCA, indiferent de canalul de distribuție utilizat. Această prevedere pare a limita în mod artificial posibilitatea societăților de asigurare de a practica tarife RCA mai reduse pentru anumite canale de distribuție care implică costuri reduse (de exemplu, vânzarea prin intermediul aplicațiilor on-line găzduite pe site-ul asigurătorului).

Consiliul Concurenței recomandă ASF analiza oportunității angajării de personal cu pregătire tehnică specializată, astfel încât să poată analiza și soluționa efectiv plângerile de natură tehnică venite din partea asigurătorilor și a unităților de reparații auto.

Consiliul Concurenței recomandă ASF ca, împreună cu societățile de asigurare și unitățile de reparații auto reprezentative, sau cu organizațiile profesionale ale acestora, să analizeze oportunitatea elaborării și implementării unui cod de conduită aplicabil în relația dintre societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse consumatorilor.

Descarcă revista online infoTrucker – https://www.infotrucker.ro/wp-content/uploads/2015/10/infotrucker_octombrie2015.pdf sau intră pe ISSUU

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Din aceeași categorie...

Back to top button