In Focus

COVID-19: Reglementări noi pentru transportul ADR în Germania, dar și Europa

Ministerul Transporturilor din Germania (BMVI) a publicat o serie de reglementări noi privind transportul de mărfuri periculoase (ADR) pe perioada pandemiei COVID-19.

Transporturile rutiere beneficiază de o serie de facilități și reglementări noi în această perioadă marcată de pandemia COVID-19, iar acestea se aplică inclusiv transportului de mărfuri periculoase ADR.

Printre măsurile luate de guvernele statelor membre UE pentru combaterea pandemiei COVID-19 se regăsesc și cele de ridicare a anumitor restricții în ceea ce privește transportul ADR.

Ținând cont că toate autoritățile nu funcționează la capacitate maximă și că pot exista dificultăți în respectarea cerințelor individuale ale legii transportului de mărfuri periculoase certificatele de instruire pentru șoferii de mărfuri periculoase și ofițerii de mărfuri periculoase nu pot fi reînnoite sau extinse din cauza anulării măsurilor de instruire.

Prin semnarea unui acord multilateral, certificatele de pregătire profesională (CPC) pot fi utilizate pentru o perioadă de tranziție, a cărei valabilitate se încheie între 1 martie și 30 noiembrie 2020.

Alte două acorduri multilaterale permit utilizarea continuă a cisternelor și a vehiculelor pentru transport ADR dacă datele pentru inspecția periodică sau inspecția intermediară au fost depășite sau dacă înregistrarea vehiculului nu ar putea fi prelungită.

A fost semnat un acord multilateral pentru a facilita furnizarea de gaze în scopuri medicale (în special oxigen). Pentru unele gaze se permite și reumplerea rezervoarelor sub presiune și după expirarea ITP-ului.

Valabilitatea CPC pentru transportul ADR a fost prelungită până la 1 decembrie 2020

O dată semnate aceste acorduri se vor aplica imediat în traficul intern și în țările semnatare. Modificările sunt incluse în articolul 5, paragraful 9, din GGVSEB, legislația care reglementează traficul de mărfuri periculoase.

Reglementări noi pentru transportul ADR în Germania
Pentru a facilita furnizarea de dezinfectanți și produse medicale, BMVI a încheiat un acord cu autoritățile similare din landurile Germaniei pe data de 30 martie. Această înțelegere permite transportul substanțelor periculoase aplicând norme mai puțin restrictive, comparativ cu cele existente („Regulamentul de 1000 de puncte” conform 1.1.3.6 ADR).

Astfel, transportatorii nu sunt obligați să aiba niciun document de transport, s-a renunțat la obligativitatea stingătoarelor și s-au simplificat modurile în care aceste trebuie ambalate. Aceste derogări vor intra în vigoare imediat.

În măsura în care sunt transportute produse medicale (de exemplu, dezinfectanți) și produse medicale care sunt clasificate drept mărfuri periculoase în grupele de ambalaje II și III și sunt dedicate aprovizionării unităților aflate în lupta pentru prevenirea extinderii pandemiei vor fi exceptate de la prevederile 1.1.3.6 ADR și nu există niciun interes public în urmărirea penală a acestor încălcări ca infracțiuni administrative (§ 47 alin. 1 OWiG).

VEZI ȘI: Scrisoare deschisă către Guvernul României, MTIC și DSP privind sănătatea populației

Conform tabelului 1.1.3.6.3, coloana 3 din Acordul ADR, pot fi depășite cantitățile prevăzute, dar nu cu mai mult de 500 litri/kg de substanțe periculoase. Astfel conform paragrafului 5.4.1 în legătură cu subparagraful 8.1.2.1 din Acordul ADR nu sunt necesare deținerea de documente justificative. O verificare conform capitolului 1.3 în legătură cu paragraful 8.2.3 din Acordul ADR nu este necesară. Ridicarea acestor restricții este valabilă până pe 31 august 2020.

Transportul substanțelor infecțioase și a deșeurilor medicale
Probele biologice de pacienți (posibil) contaminate cu COVID-19 sunt clasificate ca substanțe infecțioase din Categoria B a numărului ONU 3373 (Substanța Biologică, Categoria B) și trebuie să fie ambalate și etichetate, în conformitate cu instrucțiunile de ambalare P 650 din acordul ADR. Dacă sunt respectate instrucțiunile de ambalare P 650, transportul nu este supus altor reglementări ADR.

Deșeurile medicale care sunt (posibil) contaminate cu COVID-19 sunt clasificate ca o substanță contagioasă din categoria B a numărului ONU 3291 (deșeuri clinice, nespecificate sau (organice) deșeuri medicale (organice) sau deșeuri medicale specificate în legislație) și trebuie transportate în conformitate cu reglementările ADR.

Din aceeași categorie...

Back to top button