Pachet de MobilitateTop News

România a transpus Directiva Detașării în legislația națională

Monitorul Oficial a publicat Ordonanța Guvernului 12 din 31 ianuarie 2022, care modifică și completează unele acte normative din domeniul transporturilor rutiere prin transpunerea Directivei (UE) 2020/1057 (Directiva Detașării).

Astfel, un conducător auto angajat într-o companie din străinătate care efectuează transport internațional de mărfuri (cross-trade) sau cabotaj în România este considerat detașat în țara noastră. Similar, un șofer român care face cross-trade sau cabotaj într-o țară UE se consideră a fi detașat.

România a transpus Directiva Detașării în legislația națională

Excepție de la detașare fac doar conducătorii auto care efectuează transport bilateral și tranzit prin România. În cursul transportului bilateral conducătorul auto mai poate efectua până la 2 transporturi rutiere intracomunitare cross-trade exceptate de la detașare.

Firmele de transport nerezidente, care detașează conducători auto pe teritoriul României, sunt obligate să comunice Inspecției Muncii o declarație de detașare cel târziu la data începerii detașării, prin intermediul unui formular standard multilingv al interfeței publice conectate la Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012.

Declarația de detașare trebuie să conțină informații cu privire la:

1) identitatea întreprinderii/operatorului de transport rutier, cel puțin sub forma numărului licenței comunitare, atunci când acesta este disponibil;

2) datele de contact ale managerului de transport sau ale unei alte persoane de contact din statul membru de stabilire, care să asigure legătura cu autoritățile de control din România și să trimită și să primească documente sau comunicări;

3) identitatea, adresa locului de reședință și numărul permisului de conducere ale conducătorului auto;

4) data de începere a contractului de muncă al conducătorului auto și legea aplicabilă contractului de muncă;

5) datele preconizate de începere și de încheiere a detașării;

6) numerele de înmatriculare ale autovehiculelor;

7) dacă serviciile de transport efectuate sunt transportul rutier internațional de mărfuri, transportul rutier internațional de persoane sau operațiunile de cabotaj;

VEZI ȘI: Ghid practic privind detașarea șoferilor sub Directiva 2020/1057

Pe teritoriul României conducătorul auto angajat la o firmă din UE trebuie să aibă la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic această declarație de detașare, precum și obligația conducătorului auto de a păstra și de a pune la dispoziția inspectorilor ISCTR , atunci când i se solicită în trafic:

  • o copie a declarației de detașare transmise prin intermediul IMI;
  • dovezi ale operațiunilor de transport care se desfășoară pe teritoriul României, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau dovezile menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009;
  • înregistrările tahografului, în special simbolurile de țară ale statelor membre în care conducătorul auto a fost prezent atunci când a efectuat operațiuni de transport rutier internațional sau operațiuni de cabotaj, în conformitate cu cerințele de înregistrare și de păstrare a evidențelor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014;

Nerespectarea regulamentelor privind Directiva Detașării se pedepsesc cu amenzi între 10.000 și 15.000 de lei (2.000-3.000 de euro).

Conform acestei Ordonanțe, începând cu 21 mai 2022, întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier național și internațional contra cost cu vehicule care depășesc, 2,5 tone dar nu depășesc 3,5 tone trebuie să se autorizeze la ARR. Aceste întreprinderi trebuie să aibă competență profesională, dovedită prin managerul de transport și capacitate financiară adecvată (1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat și de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat).

La solicitările UNTRR, Ministerul Transporturilor a transpus textul din Regulamentul European 1071/2009 și O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport și „poate să conducă activitățile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule.„

Alte modificări aduse de acest act legislativ se referă la transportul internațional, astfel că începând cu 2 februarie, transportatorii rutieri de mărfuri nerezidenți nu pot să efectueze pe teritoriul României operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiași vehicul, pentru o perioadă de patru zile ulterioară încheierii operațiunii de cabotaj din România. Această regulă trebuie respectată și de transportatorii români în statele membre UE.

Ordonanța 12/2022 modifică 4 acte legislative importante:

  • Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  • Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
  • Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Din aceeași categorie...

Back to top button