ȘtiriTop News

România schimbă din nou regimul impozitelor pentru salariile șoferilor

Guvernul României a aprobat la finalul săptămânii trecute Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, limitând beneficiile impozitate favorabil la 33% din salariul de bază.

Ministerul Finanțelor precizează în Nota de prezentare a Ordonanței faptul că principalele modificări legislative adoptate vizează:

România schimbă din nou regimul impozitelor pentru salariile șoferilor

În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru următoarele:

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți de H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit H.G.;

Măsura includerii sumelor reprezentând venituri din prestații suplimentare în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, în limita căruia veniturile nu sunt impozabile și nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii, nu vizează prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate, potrivit legii, de lucrătorii mobili din domeniul transporturilor prevăzuți în H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se menține regimul fiscal actual.

Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

VEZI ȘI: IRU a lansat un portal dedicat Pachetului de Mobilitate

În comunicarea Guvernului României se precizează că Ordonanța adoptată include propuneri ale mediului asociativ și ale reprezentanților structurilor care au participat la dialogul deschis pe această temă de Guvern.

Transportatorii au solicitat Primului Ministru și Ministrului de Finanțe menținerea regimului fiscal al prestațiilor suplimentare pentru clauza de mobilitate conform prevederilor legii 72/2022 recent adoptate pe 30.03.2022, respectiv tratament fiscal egal între indemnizația de delegare/detașare și prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate.

Din aceeași categorie...

Back to top button