Știri

Transportatorii pot depune cereri pentru restituirea accizei la motorină

Începând de astăzi, transportatorii români pot depune cereri pentru restituirea unei părți din acciza la motorină (13 bani pe litru).

Acciza se returnează pentru motorina achiziționată începând cu data de 24 ianuarie 2024 până la 15 noiembrie 2024. Prima cerere se depune în luna aprilie, pentru motorina achiziționată în perioada 24 ianuarie – 31 martie 2024.

Cererea se depune în primele 30 de zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat. Excepţie se face pentru alimentările efectuate în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2024, pentru care cererea de compensare a creşterii accizei la motorină se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2024.

Cererile de compensare a creşterii accizei la motorină se depun electronic la ARR, însoţite de documentele justificative. În termen de 5 zile de la înregistrarea unei cereri, transportatorul are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat ARR returnarea cererilor, în situaţia în care constată în acestea existenţa unor inexactităţi.

VEZI ȘI: Controale ample la transportul de marfă, în luna aprilie

ARR trebuie să soluţioneze cererile în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii. ARR transmite către Ministeriul Finanțelor, în datele de 15 şi 30 ale fiecărei luni, câte o dispoziţie de plată. Dispoziţiile de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii accizei la motorină pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate se restituie Autorităţii Rutiere Române de către ordonatorul principal de credite. ARR are obligaţia de a emite o nouă dispoziţie pe care o va transmite Ministerului Finanţelor.

ARR comunică decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare transportatorului prin afişarea în contul din sistemul informatizat ARR, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii, cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la această decizie.

Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor a dispoziţiei de plată, într-un cont deschis la Trezoreria Statului. Transportatotii care solicită returnarea accizei la motorină trebuie să aibă obligatoriu cont deschis la Trezoreria Statului.

Condiţii de eligibilitate

Pot depune cereri pentru restituirea accizei la motorină transportatorii care îndeplinesc cumulativ, la momentul depunerii cererii de compensare, următoarele condiţii:

  • deţin licenţă comunitară eliberată în România;
  • deţin cel puţin un vehicul eligibil;
  • nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  • alimentează vehiculele eligibile
  • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;
  • nu se află în procedură de executare silită, în insolvenţă, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor este de 180 de milioane de lei. Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 4.000.

Din aceeași categorie...

Back to top button