Pachet de MobilitateTop News

Transportatorii români vor amânarea obligației întoarcerii camioanelor în țara de origine la 8 săptămâni

Transportatorii români solicitã Guvernului României demersuri urgente către Comisia Europeană pentru amânarea aplicării întoarcerii camioanelor în țara de origine o dată la 8 săptămâni și detașarea șoferilor profesioniști, prevederi ale Pachetului de Mobilitate care vor intra în vigoare începând cu 21 februarie 2022.

De asemenea, transportatorii români vor demersuri suplimentare la CJUE pentru suspendarea aplicãrii întoarcerii acasã a camioanelor până la o decizie privind anularea acestei obligații. O decizia CJUE este așteptată pentru a doua jumătate a anului 2022/2023, după intrarea în vigoare a acestor măsuri.

Transportatorii români vor amânarea obligației întoarcerii camioanelor în țara de origine la 8 săptămâni

Conform asociațiilor patronale de transport rutier din România, aplicarea prevederilor din Pachetul de Mobilitate, precum obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni, „amenință grav competitivitatea și chiar supraviețuirea industriei transporturilor rutiere din România, principalul contribuitor la exportul de servicii al României”, care în ultimii 4 ani a avut o contribuție de peste 22,3 miliarde euro la exportul de servicii.

La nivel european, România este a 8-a piață de transport rutier din Uniunea Europeană și se poziționează pe locul 3 în Uniunea Europeană la operațiunile de transport rutier internațional de tip cross-trade (10,5%) și cabotaj (8.2%), după Polonia și Lituania, deși suntem de-abia a 15-a economie ca mărime din UE.

Transportul rutier generează circa 5% din PIB-ul României și angajează peste 350.000 de persoane, spune UNTRR.

Obligația întoarcerii camioanelor în țara de origine o dată la 8 săptămâni a fost introdusă prin Reg. 1055/2020 de modificare a normelor de acces la profesie în sectorul transporturilor rutiere din UE, parte a Pachetului de Mobilitate. Conform noilor reguli, aplicabile începând cu 21 februarie 2022, camioanele trebuie să se întoarcă la centrul operațional al companiei cel puțin o dată la 8 săptămâni.

VEZI ȘI: Noua Directivă a Eurovinietei mai aproape de aprobare finală

UNTRR și transportatorii români au contestat această obligație în fața Curții de Justiție a UE,  iar acțiunea UNTRR a fost susținută de Guvernul României. Totodată, România și mai multe State Membre au contestat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene – CJUE această obligație și o serie de cauze judiciare sunt în curs.

Conform unui studiu efectuat de KPMG la solicitarea UNTRR, obligația întoarcerii camioanelor în țara de origine o dată la 8 săptămâni va genera o pierdere de venituri și creștere a costurilor firmelor românești de transport rutier, estimându-se că peste 50% din firmele de transport romanești fie își vor înceta activitatea, fie vor migra în alte state europene.

Consecințele Pachetului de Mobilitate vor avea un puternic impact negativ asupra economiei României. Studiul KPMG estimează o scădere cu 4,5 miliarde de euro a veniturilor din transportul rutier internațional de marfă din România, ceea ce ar determina o scădere a PIB cu 1,4%.

De asemenea, studiul Comisiei Europene privind obligația întoarcerii camioanelor în țara de origine o dată la 8 săptămâni, publicat anul acesta confirmă impactul negativ major al acestei măsuri asupra transportatorilor rutieri est-europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR instituțiilor europene.

Studiul Comisiei Europene evidențiază faptul că noile curse suplimentare de întoarcere acasă a camioanelor ar putea genera o creștere a costurilor de până la 11.000 de euro pe vehicul pe an (o creștere de aproximativ 10% față de situația actuală) – în medie pentru transportatorii stabiliți în țările din Europa de Est care operează în țările din Europa de Vest.

Deși în urma publicării studiului Comisiei privind întoarcerea acasă a camioanelor, DG MOVE a pregătit o propunere de modificare a regulilor de acces la profesie, această inițiativă nu a avut niciun rezultat, așteptându-se decizia CJUE.

Amânarea aplicării detașării șoferilor profesioniști

Pe lângă amânarea obligației întoarcerii camioanelor în țara de origine la 8 săptămâni, transportatorii români vor amânarea aplicării regulilor detașării șoferilor profesioniști din februarie 2022, până la clarificarea și aplicarea armonizată și transparentă a regulilor naționale din fiecare stat membru.

Directiva 1057/2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier este unul dintre dosarele problematice ale Pachetului de Mobilitate, care, conform UNTRR, „cuprinde prevederi discriminatorii pentru transportatorii români, precum aplicarea regulilor detașării la transporturile rutiere internaționale de tip cabotaj și cross-trade, generând o creștere semnificativă a costurilor de operare pentru transportatorii români și estici.”

UNTRR semnalează cu îngrijorare faptul că la data de 2 februarie 2022, Statele membre UE au atât obligația de a adopta dispozițiile necesare pentru a se conforma acestei directive, cât și obligația de a aplica dispozițiile respective începând cu aceiași dată, situație în care operatorii de transport rutier români nu vor avea timp să se informeze și să se pregătească de respectarea noilor prevederi de aplicare a detașării în fiecare Stat Membru UE, care ar putea fi aplicate de Statele Membre imediat ce vor fi publicate.

Mai mult, UNTRR semnalează că la nivel european se discută interpretări îngrijorătoare privind prevederile Directivei 1057/2020, care ar putea conduce la o aplicare nearmonizată și la controale abuzive ale unor state membre împotriva transportatorilor români.

De asemenea, Comisia Europeană și statele membre trebuie să clarifice aplicarea Directivei 1057/2020 în cazul transporturilor rutiere internaționale din/către țări din afara Uniunii Europene.

UNTRR atenționează că actuala întârziere a statelor membre UE în transpunerea Directivei 1057/2020 și în publicarea transparentă a informațiilor relevante privind detașarea șoferilor profesioniști în fiecare stat membru poate conduce la amenzi aplicate transportatorilor rutieri români din februarie 2022.

În acest context, transportatorii români solicită acțiuni urgente la nivel european pentru stabilirea de către Comisia Europeană a unui moratoriu privind amânarea aplicării Directivei 1057/2020 referitoare la detașarea șoferilor profesioniști din februarie 2022, până la publicarea transparentă a regulilor aplicabile în fiecare stat membru și asigurarea aplicării armonizate a acestora.

Statele membre UE și autoritățile europene trebuie să asigure industriei transporturilor rutiere accesul transparent la toate informațiile naționale relevante, traduse în toate limbile de circulație în Uniune, precum și suficient timp pentru a se pregăti, având în vedere povara administrativă semnificativă legată de aplicarea de către un transportator rutier român, în special IMM, a noilor reguli în cele 27 de state membre UE.

Webinar Pachet de Mobilitate

Cei interesați să afle mai multe despre noile reguli privind detașarea în sectorul transportului rutier, se pot înscrie la webinarul organizat marți, 16 noiembrie 2021, de la ore 11:30, de UNTRR, alături de Autoritatea Europeană a Muncii – ELA și Comisia Europeană.

Vă puteți înregistra în cadrul seminarului AICI.

Introduceți cu atenție datele de contact (email) pentru că acolo veți primi credențialele de acces la webinar. În cadrul evenimentului, transportatorii români au posibilitatea să adreseze direct întrebări Comisiei Europene și Autorității Europene a Muncii pentru clarificarea problemelor legate de aplicarea noilor reguli referitoare la detașarea șoferilor profesioniști.

Din aceeași categorie...

Back to top button