Patronate și sindicate

UNTRR participă în proiectul european LEARN

UNTRR participă alături de alte organizații europene în proiectul european LEARN (Logistics Emissions Accounting and Reduction Network).

Inițiat de GLEC – Global Logistics Emissions Council (Consiliul Global privind Emisiile din Logistică), proiectul european LEARN își propune să adreseze provocarea reglementării emisiilor din sectorul logistic.

UNTRR participă în proiectul european LEARN

Abordarea problemei emisiilor din transport devine din ce în ce mai importantă din cauza contribuției acestora la creșterea emisiilor totale de gaze cu efect de seră ce duc la un nivel ridicat de poluanți toxici în locuri cu o concentrație ridicată a activității de transport.

Contribuția transportului de marfă la aceste probleme este semnificativă, și va deveni cu atât mai mare din cauza globalizării continue a lanțurilor de aprovizionare și a creșterii economice la nivel mondial.

Proiectul european LEARN – Rețeaua de Calculare și Reducere a Emisiilor din Sectorul Logistic, urmărește să ofere industriei din acest sector un sistem standardizat de calculare a emisiilor în vederea determinării și reducerii amprentei de carbon.

Acesta urmărește sprijinirea companiilor implicate în toate aspectele legate de logistica transporturilor – logisticieni, să își îmbunătățească eficiența și să își reducă emisiile, prin stabilirea unei rețele coordonate la nivel european și global pentru a realiza măsurarea transparentă a emisiilor pentru toate modurile de transport și raportarea amprentei de carbon de-a lungul lanțului logistic de transport.

VEZI ȘI: Tot ceea ce trebuie să știi despre legea salariul minim din Austria

În practica actuală, există diferite metodologii și formate de raportare, solicitate de clienți și de diferite țări și autorități, iar lipsa unei abordări armonizate este o barieră majoră de piață.

Conceput pentru a sprijini deciziile mediului de afaceri din sectorul logistic și pentru implementarea la scală largă a reformei, proiectul european LEARN este finanțat de Comisia Europeană cu 2 milioane de euro, și a fost lansat pe 1 octombrie 2016.

Șeful de proiect fiind este SFC (Stichting Smart Freight Centre) și este implementat de un Consorțiu european format din 13 parteneri din Olanda, Belgia, M.Britanie, Germania, Suedia, Spania și România. Durata proiectului LEARN este de 30 de luni.

România este reprezentată în acest proiect de către UNTRR, care primește ca partener al proiectului suma de 63 281,25 euro. Ca partener național în acest proiect, UNTRR trebuie să asigure suport în implementarea activităților de testare, formare și diseminare ale proiectului european LEARN la nivel național.

Obiectivele proiectului european LEARN
Scopul general al proiectului LEARN este de a stabili rețele de coordonare între industrie, guvern, societatea civilă și părțile interesate respectiv pașii pentru dezvoltarea unui standard pentru emisiile din logistică susținut de toate părțile interesate.

De asemenea, își mai propune dezvoltarea, testarea și validarea unui set de mecanisme pentru măsurarea și raportarea emisiilor din sectorul logistic și a unui proiect pentru o etichetă ecologică.

Nu în ultimul rând, instruirea și educația, comunicarea, stabilirea priorităților politice și de cercetare, respectiv un plan de explorare a pieței pentru lansarea metodologiei globale utilizând mecanismele de suport.

Urmărește #infotrucker pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube

 

Din aceeași categorie...

Back to top button