Parlamentului European a adoptat o rezoluție împotriva dumpingul social

Parlamentului European a adoptat o rezoluție împotriva dumpingul social

Pe 14 septembrie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru a contracara dumpingul social, explicând că transportul rutier este una dintre activitățile cele mai afectate de acest fenomen.

În preambulul rezoluției privind dumpingului social aprobat de peste 66% dintre parlamentarii europeni, se afirmă că, „extinderea practicilor abuzive de dumping social slăbesc principiului pieței interne și competitivitatea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, compromițând drepturile sociale ale lucrătorilor europeni și încrederea în integrarea europeană”, făcându-l esențial pentru o reală convergență socială, în cele mai afectate sectoare de activitate precum transportul, agricultura, construcțiile, industria alimentară, asistență medicală și servicii interne. Mai concret, textul precizează că numărul lucrătorilor detașați la nivelul Uniunii Europene este de 1.92 milioane, ceea ce înseamnă 0.7% din întreaga forță de muncă.

După votarea rezoluției, Parlamentului European a invitat statele membre să intensifice controalele și coordonarea împotriva practicilor abuzive în mod intenționat și evitarea legislației europene și naționale în vigoare (inclusiv legile și convențiile colective universal aplicabile), care permit dezvoltarea unei concurențe neloiale în mod ilegal, prin reducerea costurilor de exploatare și a forței de muncă, care pot da naștere la încălcări ale drepturilor lucrătorilor și exploatarea acestora din urmă.

Parlamentului European a adoptat o rezoluție împotriva dumpingul social

O secțiune a rezoluției este dedicată transportului, în cazul căruia Parlamentul European solicită mai multe controale cu privire la punerea în aplicare a normelor privind perioadele de lucru și odihnă în sectorul transporturilor, și solicită introducerea fără întârziere a unor dispozitive ce îmbunătățesc controlul precum tahograful inteligent pentru uz profesional, cu scopul de a asigura aplicarea corectă, eficientă și nediscriminatorie a legislației în vigoare de către statele membre, fără a crea sarcini administrative nejustificate.

VEZI ȘI: Companiile de transport din Germania sunt în căutare de șoferi de camion

Mai mult, Parlamentul European invită Comisia să ia în considerare crearea unui fișiere de operator electronic integrat pentru toți operatorii aflați în posesia unei licențe comunitare, în scopul de a colecta toate datele relevante privind, vehiculul și conducătorul auto în timpul controalelor rutiere.

De asemenea, parlamentarii europeni doresc să înființeze o agenție de transport rutier la nivel european, care ar trebui să asigure punerea în aplicare a legislației Uniunii, precum și pentru a promova standardizarea și cooperarea între toate statele membre.

În plus, rezoluția respinge orice liberalizare suplimentară a cabotaj rutier, atâta timp cât nu a fost consolidată punerea în aplicare a cadrului de reglementare existent și încurajează Comisia să propună o îmbunătățire a standardelor, în scopul de a asigura o implementare mai eficientă și pentru a facilita monitorizarea.

În ceea ce privește cabotajul, Parlamentul European solicită să revizuiască Directiva 92/106 /CEE (24), privind transportul combinat, cu scopul de a pune capăt practicilor neloiale și solicită luarea de măsuri suplimentare pentru a asigura respectarea legislației sociale în domeniul transportului combinate.

Pentru a facilita controalele, Parlamentul invită la punerea la dispoziția autorităților de supraveghere a datelor privind taxele de autostradă.

Urmărește #infotrucker pe FacebookInstagramTwitterYouTube

 

 

Follow #infotrucker