ȘtiriTop News

Norme mai clare privind utilizarea camioanelor închiriate

Consiliul UE a convenit ieri asupra unei abordări generale referitoare la noile norme privind utilizarea camioanelor închiriate pentru transportul de mărfuri.

Revizuirea urmărește să clarifice normele actuale, să asigure un cadru de reglementare uniform și să reducă restricțiile privind utilizarea unor astfel de vehicule. Beneficiind de mai multă flexibilitate în închirierea de vehicule, operatorii de transport își vor putea desfășura mai eficient activitățile. În plus, vehiculele închiriate tind să fie mai noi, mai sigure și mai puțin poluante.

Norme mai clare privind utilizarea camioanelor închiriate

”Aceste norme revizuite vor facilita închirierea unui camion de către operatorii de transport în cazul în care vehiculul lor personal se defectează sau dacă au nevoie de un vehicul suplimentar care să satisfacă o cerință temporară. Un cadru armonizat va ușura viața transportatorilor, a societăților de închirieri și a autorităților naționale deopotrivă”, a declarat Pedro Nuno Santos, ministrul portughez al infrastructurii și președinte al Consiliului UE.

În conformitate cu poziția Consiliului cu privire la directiva revizuită, statelor membre nu li se va permite să restricționeze utilizarea pe teritoriul lor a unui vehicul închiriat de o societate stabilită într-un alt stat membru, dacă sunt respectate normele relevante privind înmatricularea și alte norme din statul membru respectiv.

Întrucât nivelul taxei pe transportul rutier variază considerabil în cadrul UE, statele membre vor putea în continuare să restricționeze, în anumite limite, utilizarea de către propriile întreprinderi a vehiculelor închiriate într-un alt stat membru.

VEZI ȘI: Test Volvo FH 500 I-Save: Economistul cu mușchi

Documentele în format electronic trebuie recunoscute ca dovadă a respectării directivei.

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și controlul cabotajului ilegal, autoritățile competente vor trebui să înregistreze numerele de înmatriculare ale vehiculelor închiriate dintr-un alt stat membru în registrele lor electronice naționale.

Țările UE vor trebui să includă noile dispoziții în legislația lor până la 21 august 2023. Aceasta corespunde unei perioade de trei ani de la intrarea în vigoare a normelor revizuite din cadrul primului pachet privind mobilitatea referitoare la accesul la piață și accesul la profesie, astfel încât să fie aliniate termenele pentru instituirea măsurilor suplimentare de control necesare în temeiul acestor două acte legislative.

Norme privind utilizarea camioanelor închiriate: Procedura

Propunerea privind vehiculele închiriate face parte din primul pachet privind mobilitatea, prezentat de Comisie în mai 2017, pentru a face transporturile mai curate, mai competitive și mai echitabile din punct de vedere social.

Abordarea generală aprobată ieri permite președinției să lanseze negocieri cu Parlamentul European. Consiliul UE și Parlamentul European vor trebui să convină asupra textului final.

Din aceeași categorie...

Back to top button