Legislatie

Vehiculele suspectate de fraudarea tahografului la controalele ISCTR, testate într-un atelier autorizat (proiect)

Un proiect de ordin al Ministerului Transporturilor, lansat în dezbatere publică, prevede că vehiculele suspectate de fraudarea tahografului la controalele ISCTR trebuie să fie testate suplimentar într-un atelier autorizat din apropiere.

Ministerul Transporturilor a trimis în consultare publică un proiect de ordin privind controlul respectării perioadelor de condus și de odihnă ale șoferilor profesioniști și utilizării aparatelor tahograf, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Vehiculele suspectate de fraudarea tahografului la controalele ISCTR, testate într-un atelier autorizat (proiect)

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii este 06 aprilie 2021.

Noile prevederi sunt necesare pentru actualizarea legislației naționale conform Regulamentului (UE) 2020/1.054.

Connform articolului 6 din proiect, la controalele ISCTR în trafic se vor verifica, în principal, următoarele:

a) respectarea perioadelor de conducere zilnică și săptămânală, pauzelor și a perioadelor de repaus zilnic și săptămânal;

b) foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie deținute la bordul vehiculului în conformitate cu articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 și/sau datele înregistrate pentru aceeași perioadă pe cardul conducătorului auto și/sau în memoria aparatului de înregistrare în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și/sau pe foile imprimate;

VEZI ȘI: O singură sancțiune pentru șoferii care nu pot prezenta înregistrările tahograf din ultima lună

c) cazurile de depășire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menționată la articolul 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3;

d) funcționarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii și/sau a cardului conducătorului auto și/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezența documentelor prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.”

La articolul 81 se prevede că ISCTR își va dota echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie la distanță a încălcărilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

Alt articol nou din acest proiect reglementează cazurile în care se suspectează fraudarea tahografului:

Art. 141 – (1) În cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existența unei fraudări a tahografului, echipajul de control al ISCTR însoțește vehiculul care face obiectul controlului la un atelier autorizat situat în apropiere, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului;

(2) Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al ISCTR, la atelierul autorizat, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului;

(3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispozițiile legale în vigoare privind refuzul deplasării vehiculul, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului;

(4) Echipajul de control al ISCTR solicită atelierului autorizat să efectueze teste suplimentare conform articolului 38 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

Din aceeași categorie...

Back to top button