Pachet de MobilitatePatronate și sindicate

UNTRR solicită MTIC să acționeze la CJUE pentru suspendarea Reg. (UE) 2020/1054

Intrat în vigoare pe 20 august, UNTRR solicită autorităților române să acționeze la CJUE pentru suspedarea aplicării Reg. (UE) 2020/1054 și anularea acestuia.

UNTRR atrage atenția că Reg. (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Reg. (CE) nr. 561/2006 este discriminatoriu pentru transportatorii români, motiv pentru care solicită autorităților române să acționeze la CJUE pentru suspendarea aplicării acestuia.

UNTRR solicită MTIC să acționeze la CJUE pentru suspendarea Reg. (UE) 2020/1054

Noul regulament privind cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal a intrat în vigoare într-o perioadă în care țările Uniunii Europene sunt grav afectate de pandemia de COVID-19, obligând șoferii să se cazeze la hotel pentru efectuarea repausului de 45 ore, în condițiile în care infrastructura europeană duce lipsă acută de locuri de parcare securizate și de locuri de cazare adecvate șoferilor profesioniști.

UNTRR susține că aceasta ”este o abordare absolut condamnabilă și potențial criminală prin forțarea șoferilor profesioniști să utilizeze spații publice comune aglomerate – spațiile de cazare și parcările pentru camioane pe autostrăzi fiind extrem de limitate în Uniunii Europene.”

Obligația șoferilor de a se caza la hotel pentru efectuarea pauzelor de 45 de ore o dată la două săptămâni este o măsură care contestă dreptul șoferilor de a fi protejați sanitar prin expunerea la infectarea cu COVID-19 și trebuie suspendată până la încetarea pandemiei COVID-19, mai spun reprezentanții transportatorilor români.

Potrivit unui studiu realizat de Comisia Europeană, în Uniunea Europeană există un deficit de 100.000 de spații de parcare pentru camioane, iar din cele existente (aprox. 300.000), mai puțin de 3% sunt etichetate și certificate drept sigure. În acest sens, Comisia s-a angajat să investească 60 milioane euro pentru îmbunătățirea siguranței în zonele de parcare pentru camioane din toată Europa, parte a unei finanțări totale de 1.4 miliarde euro pentru susținerea infrastructurii europene de transport.

Obligația șoferilor de a se caza la hotel pentru efectuarea repausului de 45 de ore o dată la două săptămâni, în condițiile în care este oficial recunoscută lipsa locurilor de parcare de către legiuitorii europeni, este o măsură care contestă dreptul firmelor de transport rutier din UE, dar nerezidente în statele din Europa de Vest, să furnizeze servicii de transport rutier, în contradicție cu una din libertățile fundamentale din UE – libera circulație a serviciilor, spune UNTRR.

Astfel, această măsură trebuie suspendată până la finalizarea programului de modernizare și de extindere a rețelei de parcări sigure și cu facilități adecvate pentru șoferi, mai susține UNTRR.

Intrat în vigoare pe 20 august, UNTRR a solicitat, încă de la publicarea Reg. (UE) 2020/1054 în 31 iulie 2020, clarificări de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România (MTIC) și Comisia Europeană (CE) privind “locul de reședință” și confirmarea faptului că întoarcerea acasă a șoferilor poate fi organizată în centrele logistice închiriate sau deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest, confirmarea libertății conducătorilor auto să aleagă unde își petrec perioada de repaus, respectiv a libertății șoferilor români de a alege să nu se întoarcă acasă și clarificarea modalității în care aceasta trebuie să fie documentată de firme și de șoferi în cazul unui control sau stabilirea unei proceduri corecte și armonizate de controlare a respectării interdicției de efectuare a repausului săptămânal normal de peste 45 h în cabină care să fie respectată în toate Statele Membre.

„Această prevedere de a obliga șoferii unde să își petreacă perioada de odihnă reprezintă o încălcare flagrantă a drepturilor omului de a alege unde și cum să își petreacă timpul liber din viața lui! ” afirmă UNTRR, motiv pentru solicită ca aplicarea acestei prevederi să fie imediat suspendată și apoi anulată.

Mai mult, uniunea transportatorilor români spune că ”oricine poate înțelege dorința legiuitorilor europeni de a oferi șoferilor posibilitatea să se odihnească mai mult, dar este inacceptabil să se impună locul de odihnă! Practic, un șofer român nu are dreptul să rămână să își petreacă odihna pe teritoriul unui stat membru altul decât cel în care este înregistrată firma la care lucrează sau în care este șoferul rezident! Șoferii români nu au dreptul să rămână la prieteni în Italia, Spania, Franța, Germania și nici să își invite familia, soția, copiii să petreacă timpul liber pe teritoriul altor state membre UE decât în România!, mai spun reprezentanții transportatorilor români.”

”Probabil că acesta este fenomenul de sclavagism modern despre care au tot vorbit făuritorii acestor acte normative, care generează primele fisuri reale în fundația Uniunii Europene prin încălcarea drepturilor fundamentale și universale, care sunt globale și nu limitate la teritoriul UE – Dreptul la o viață personală liberă, a cărui încălcare a fost legiferată pentru prima dată în Uniunea Europeană!”, mai afirmă UNTRR în comunicatul de presă.

VEZI ȘI: Poliția germană a surprins un șofer român de camion care fura motorină

În data de 18 august 2020, MTIC a publicat pe transparență decizională Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

În Nota de Fundamentare a proiectului, MTIC afirmă că Reg. (UE) 2020/1054 nu are implicații socio-economice, macroeconomice, concurențiale sau asupra mediului, contrar celor susținute de UNTRR, care spune că întoarcerea șoferilor acasă la 3 – 4 săptămâni sau la sediul firmeiîncalcă în primul rând Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin îngrădirea dreptului de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre, crește costurile pentru operatorii de transport și blochează derularea contractelor de transport, întrucât timpul de lucru se reduce semnificativ.

Conform textul proiectului, firmele sunt sancționate dacă ”întreprinderea/operatorul de transport rutier nu respectă obligația de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat și dacă nu respectă obligația de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006”.

UNTRR avertizează că Pachetului de Mobilitate va avea un efect negativ puternic asupra transportatorilor români și asupra României, cu consecințe economice majore.

În următorii 2 ani, România va pierde peste 5% din PIB datorită migrării activității de transport rutier internațional, inclusiv a personalului direct implicat și a familiilor. Se estimează că 30% din operatorii de transport români care nu vor putea supraviețui crizei coronavirus, iar jumătate din firmele rămase care operează transport rutier internațional vor părăsi România înainte de 18 luni, termenul de intrare în vigoare al tuturor prevederilor Pachetului de Mobilitate.

UNTRR solicită Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să întreprindă toate demersurile pentru suspendarea aplicării Regulamentului (UE) 2020/1054 și anularea acestuia.

Din aceeași categorie...

Back to top button