In FocusPachet de Mobilitate

ACEA salută noile inițiative de mediu din cadrul Pachetului de Mobilitate

Industria auto salută noile inițiative europene privind mediu, competitivitatea și digitalizarea din cadrul pachetul de mobilitate “Europe on the Move” al Comisiei Europene.

Prin prezentarea noilor inițiative cuprinse în pachetul de mobilitate, Comisia Europeană recunoaște că transportul rutier reprezintă cel mai important mod de transport în cadrul Uniunii Europene.

ACEA salută noile inițiative de mediu din cadrul Pachetului de Mobilitate

De asemenea, subliniază încă o dată importanța sectorului pentru ocuparea forței de muncă, creștere economică și competitivitate globală – factori-cheie care ar trebui luați în considerare atunci când se propun măsuri viitoare.

O componentă importantă a acestei agende este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transport. Reducerea suplimentară a emisiilor de dioxid de carbon provenite de la automobile și vehicule comerciale după 2020 va fi puternic dependentă de creșterea vânzărilor de vehicule electrice sau care utilizează combustibili alternativi.

Acest lucru va fi realizabil numai cu un nivel mai ridicat de investiții în dezvoltarea de baterii, infrastructura de reîncărcare și de alimentare cu combustibili alternativi.

Directiva privind infrastructura de combustibili alternativi a stabilit deja obiective clare pentru implementarea de către statele membre a infrastructurii de tarifare corespunzătoare, însă, din păcate, implementarea sa până în prezent a fost slabă.

Prin urmare, ACEA sprijină ferm intenția CE de a publica un plan european de acțiune foarte necesar privind infrastructura combustibililor alternativi, care va aborda eșecurile pieței, va propune acțiuni ulterioare și recomandări strategice și va crea un nou pachet de finanțare.

VEZI ȘI: Camioanele autonome vor elimina milioane de locuri de muncă

ACEA favorizează, de asemenea, posibilitatea taxării rutiere diferențiate pentru vehiculele de marfă în funcție de valorile emisiilor de dioxid de carbon, cu condiția ca această diferențiere să fie construită pentru a promova emisiile reduse în condiții reale de utilizare și pentru a asigura o concurență loială între segmentele de vehicule.

Orice taxă rutieră care nu iau în considerare emisiile reale ale combinației complete de vehicule grele (inclusiv anvelope, greutate și aerodinamică) ar sub-optimiza flota. Cu toate acestea, membrii ACEA nu acceptă eliminarea treptată a diferențierii în funcție de clasele de emisii în euro.

O astfel de diferențiere este încă foarte necesară pentru a accelera reînnoirea flotelor existente. Acest lucru este crucial, deoarece până în 2020 se așteaptă ca doar 18% din toate vehiculele grele înregistrate în UE să fie vehicule Euro VI.

Pe de altă parte, ACEA consideră că automobilele ar trebui să rămână excluse din domeniul de aplicare al propunerii pe principiul subsidiarității.

În ceea ce privește restricțiile introduse sau luate în considerare privind accesul vehicule în anumite orașe, ACEA salută intenția Comisiei de a oferi orientări oraselor cu privire la accesul vehiculelor în zonele urbane.

Măsurile ar trebui să asigure armonizare maximă, simplitate, stabilitate, integrare și acceptabilitate. Acestea trebuie să se bazeze pe criterii obiective și corecte.

În conformitate cu principiul neutralității tehnologice, conformitatea cu standardele existente privind emisiile în euro ar trebui să fie singurele criterii pentru restricțiile de acces. Această abordare nediscriminatorie garantează că investițiile făcute de consumatori și operatori sunt protejate.

În cele din urmă, Comisia recunoaște importanța abordării obstacolelor legislative care stau în calea introducerii vehiculelor conectate și autonome. Acest lucru este evaluat de industrie, deoarece digitalizarea are un potențial puternic de a contribui la reducerea în continuare a emisiilor poluante.

ACEA așteaptă cu interes colaborarea cu toate părțile interesate relevante pentru a asigura o punere în aplicare corespunzătoare a acestei agende privind viitorul mobilității în UE, se mai arată în comunicat.

Din aceeași categorie...

Back to top button